Σύνταξη άρθρου: Μαρία Γάλλου

Επιμέλεια άρθρου: Κωνσταντίνος Ουρανός

 

Πηγή: Διαδίκτυο

Το Ι.Κ.Υ. είναι ο Εθνικός Φορέας Υποτροφιών και ως αποστολή του έχει να κατευθύνει τα χρήματα, που ορίζονται από τον προϋπολογισμό του Κράτους, που απορροφώνται από Ευρωπαϊκά Προγράμματα (Ε.Σ.Π.Α., Erasmus+ κ.ά.) και που εισπράττονται από χορηγίες και από τα εισοδήματα των ποικίλων κληροδοτημάτων που είναι στη διάθεση του Ι.Κ.Υ..

Οι υποτροφίες αυτές αποτελούν προστιθέμενο κεφάλαιο και μεγάλη ενίσχυση του επιστημονικού δυναμικού της χώρας γενικά. Αρκεί να μπει κανείς στην ιστοσελίδα του Ι.Κ.Υ. για να διαπιστώσει το εύρος της ενίσχυσης που έχει λάβει από τον Οργανισμό αυτόν η ελληνική κοινωνία.

Οι υποτροφίες του Ι.Κ.Υ. καθώς αποτελούν πολύτιμο, μοναδικό καμμιά φορά, βοήθημα σε ένα τεράστιο στην κυριολεξία εύρος αναγκών. Οι κατηγορίες και τα είδη είναι πολλά και τα παραθέτουμε:

Προπτυχιακές Υποτροφίες

 

Μεταπτυχιακές Υποτροφίες

 

Διδακτορικές Υποτροφίες

 

Υποτροφίες για Έρευνα

 

Υποτροφίες Ξένων Υπηκόων

 

Βέβαια, καθώς πολλές φορές, ο αναζητητής της πληροφορίας πελαγοδρομεί, το Ι.Κ.Υ. έχει φροντίσει μέσω της ιστοσελίδας του να κατευθύνει τον ενδιαφερόμενο στη σελίδα του Επικοινωνία ανά Διεύθυνση.

Το Ι.Κ.Υ. δεν είναι απλά ένας φορέας υποτροφιών, αλλά μετά από χρόνια πολιτικής ενίσχυσης των οικονομικά ευάλωτων αλλά και χαρισματικών, έχει εξελιχθεί σε ένα αναπόσπαστο τμήμα των οργανισμών εκπαίδευσης, το οποίο υποστηρίζει νέες ιδέες, καινοτομίες και χαρισματικούς ανθρώπους. Είναι εύκολο για όποιον ενδιαφέρεται να επικοινωνήσει με τις διευθύνσεις του Ι.Κ.Υ. και να διεκδικήσει μια υποτροφία. Οι υποτροφίες βέβαια απευθύνονται και σε Έλληνες φοιτητές που ζουν στην Ελλάδα αλλά και σε ομογενείς που διαβιούν στο εξωτερικό. Τα γραφεία του Ι.Κ.Υ. βρίσκονται στη Νέα Ιωνία, στη λεωφόρο Νέας Ιωνίας 41.

Το κτήριο του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών, λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως 41, Νέα Ιωνία Αττική

 

Πηγή

ΙΚΥ

 

Ηλ. Ταχ.: ellinakia1@athinodromio.gr

Μαρία Γάλλου

Φοιτήτρια του τμήματος Επικοινωνίας και Μ.Μ.Ε., Ε.Κ.Π.Α.