Σύνταξη άρθρου: Ελευθερία Κρασσά

Επιμέλεια άρθρου: Κωνσταντίνος Ουρανός

Εισαγωγή

Μια καινοτόμος ιδέα ή μια εφεύρεση μπορεί να θεωρηθεί πνευματική ιδιοκτησία του κατόχου της και, όπως κάθε σημαντικό στοιχείο περιουσίας, έτσι και η ιδέα/εφεύρεση πρέπει να προστατευτεί και νομικά για να αποφευχθεί τυχόν κλοπή ή αλλοίωσή της. Σε προηγούμενο άρθρο, μάλιστα, έχουμε αναφερθεί στην αξία της κατοχύρωσης ευρεσιτεχνίας σε περιπτώσεις καινοτόμου ιδέας νεοφυούς επιχείρησης (Τι είναι τελικά οι Νεοφυείς Επιχειρήσεις).

Στη χώρα μας, σύμφωνα με τον Νόμο 1733/1987, για την έννομη προστασία καινοτομιών και εφευρέσεων, χρειάζεται να γίνει κατοχύρωση Ευρεσιτεχνίας. Στο παρόν άρθρο, κάνοντας μια μικρή ιστορική αναδρομή στα διπλώματα ευρεσιτεχνίας, θα δούμε τους διαφορετικούς τύπους κατοχύρωσης αλλά και του τρόπους με τους οποίους μπορούμε να κατοχυρώσουμε μια ευρεσιτεχνία.

Ιστορική Αναδρομή

Το 1421, στη Φλωρεντία, ο μηχανικός και αρχιτέκτονας Φιλίπο Μπρουνελέτσι (Filipo Brunelleschi), ήταν ο πρώτος καταγεγραμμένος ιδιοκτήτης διπλώματος ευρεσιτεχνίας. Σύμφωνα με έγγραφα της εποχής, το συγκεκριμένο δίπλωμα έδινε στον Φιλίπο τη δυνατότητα του μονοπωλίου για 3 ολόκληρα χρόνια για την παραγωγή και προσφορά ενός ειδικού μηχανισμού που χρησιμοποιούσαν για τη μετακίνηση μαρμάρου. Το συγκεκριμένο προνόμιο ήταν πρωτοφανές και ιδιαίτερα σημαντικό για την εποχή. Δεν άργησε να διαδοθεί τις επόμενες δεκαετίες η συγκεκριμένη πρακτική και στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. Έως και τα τέλη του 19ου αιώνα, οι περισσότερες χώρες είχαν ψηφίσει ειδική νομοθεσία γύρω από το σύστημα χορήγησης διπλώματος ευρεσιτεχνίας.

Τύποι Κατοχύρωσης

Ανάλογα με την ιδέα που θέλουμε να προστατεύσουμε, υπάρχουν τρεις διαφορετικοί τίτλοι διπλωμάτων και πιστοποιητικών. Ο καθένας τους καλύπτει το ανάλογο φάσμα νομικών αναγκών που απαιτείται σε κάθε μια από τις τρεις περιπτώσεις.

Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας

Το Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας (Δ.Ε.) είναι ο πιο κοινός τίτλος προστασίας μιας ιδέας και έχει διάρκεια νομικής κάλυψης 20 χρόνων. Τα Δ.Ε. καλύπτουν κατά κύριο λόγο καινοτόμες ιδέες, οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε βιομηχανικό πεδίο, ενώ μπορούν να είναι προϊόντα, υπηρεσίες ή διαδικασίες. Για να είστε σίγουροι εάν το συγκεκριμένο δίπλωμα μπορεί να καλύψει την ιδέα σας, αρκεί να ελέγξετε τις περιπτώσεις μη χορήγησης του διπλώματος Δ.Ε., που έχει ανακοινώσει ο Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (Ο.Β.Ι.) και αφορούν σε αισθητικές δημιουργίες, σε μαθηματικές μεθόδους και σε προγράμματα ηλεκτρονικών υπολογιστών.

 

Δίπλωμα Τροποποίησης

Το Δίπλωμα Τροποποίησης (Δ.Τ.) είναι ουσιαστικά ένας τίτλος προστασίας που χορηγείται σε μια εφεύρεση, η οποία αποτελεί τροποποίηση άλλης εφεύρεσης που προστατεύεται ήδη από Δ.Ε. . Είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι το Δ.Τ. λήγει όταν λήξει το Δ.Ε., μπορεί να δοθεί μόνο σε εφευρέσεις που προστατεύονται από Δ.Ε. και μπορεί να χορηγηθεί μόνο στον δικαιούχο του Δ.Ε. της συγκεκριμένης εφεύρεσης. Όπως και με το Δ.Ε. έτσι και το Δ.Τ. περιλαμβάνει περιπτώσεις μη χορήγησής του, που είναι ίδιες με εκείνες του Δ.Ε. .

 

Πιστοποιητικό Υποδείγματος Χρησιμότητας

Αρκετά διαφορετικό από τα προηγούμενα διπλώματα που αναφέρθηκαν, το Πιστοποιητικό Υποδείγματος Χρησιμότητας προστατεύει τρισδιάστατα αντικείμενα με καθορισμένο σχήμα και μορφή, με τη δυνατότητα να δώσουν λύση σε ένα τεχνικό πρόβλημα. Το συγκεκριμένο πιστοποιητικό έχει νομική υπόσταση για 7 χρόνια, ενώ μπορεί να χορηγηθεί για την προστασία αντικειμένων όπως εργαλεία, όργανα και εξαρτήματα.

Πώς μπορώ να κατοχυρώσω μια ευρεσιτεχνία

Έπειτα από όλα τα παραπάνω, η πιο λογική ερώτηση είναι «Και πώς μπορώ εγώ να κατοχυρώσω μια ευρεσιτεχνία;». Θα παρουσιάσουμε τη διαδικασία κατοχύρωσης ευρεσιτεχνίας σε τρία διαφορετικά επίπεδα, ανάλογα με την κάλυψη που χρειαζόμαστε: σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.

 

Σε Εθνικό Επίπεδο

Για να κατοχυρώσει κάποιος την ιδέα του στην Ελλάδα, και να την προστατέψει νομικά, χρειάζεται να απευθυνθεί στον αρμόδιο φορέα της χώρας που διαχειρίζεται τέτοια ζητήματα. Στην προκειμένη περίπτωση ο φορέας είναι ο Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (Ο.Β.Ι.). Ο Ο.Β.Ι. είναι αποκλειστικός αρμόδιος φορέας στη χώρα μας για την κατοχύρωση ευρεσιτεχνιών και βιομηχανικών σχεδίων.

Μια εφεύρεση, για να προστατευτεί νομικά, χρειάζεται να έχει κατοχυρωθεί με Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας (Δ.Ε.), Πιστοποιητικό Υποδείγματος Χρησιμότητας (Π.Υ.Χ.), Δίπλωμα Τροποποίησης (Δ.Τ.) ή λοιπούς τίτλους προστασίας σε περιπτώσεις πολύ εξειδικευμένων περιπτώσεων. Κάθε ένα από τα συγκεκριμένα διπλώματα και πιστοποιητικά έχει διαφορετική διαδικασία χορήγησης, την οποία θα δούμε παρακάτω:

 

Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας

  1. Κατάθεση αίτησης
  2. Προθεσμία 4 μηνών για τυχών απαραίτητες διορθώσεις και συμπληρώσεις
  3. Έλεγχος
  4. Προθεσμία 3 μηνών για παρατηρήσεις του καταθέτη στην έκθεση έρευνας
  5. Σύνταξη τελικής έκθεσης έρευνας
  6. Έκδοση Διπλώματος Ευρεσιτεχνίας

 

Πιστοποιητικό Υποδείγματος Χρησιμότητας

  1. Κατάθεση αίτησης
  2. Προθεσμία 4 μηνών για τυχόν απαραίτητες συμπληρώσεις ή διορθώσεις
  3. Έκδοση Πιστοποιητικού Υποδείγματος Χρησιμότητας

 

Σε περίπτωση που η μόνιμή σας κατοικία είναι σε μια άλλη χώρα, οι διαδικασίες που χρειάζεται να ακολουθήσετε είναι λίγο ή πολύ ίδιες. Αναζητώντας πληροφορίες από τον αρμόδιο φορέα χορήγησης ευρεσιτεχνιών στην χώρα σας, μπορείτε να μάθετε για την ακριβή νομική κάλυψη αλλά και τα βήματα που χρειάζεται να ακολουθήσετε για την έκδοση του διπλώματος/πιστοποιητικού.

 

Σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο

Για την έκδοση διπλώματος/πιστοποιητικού σε ευρωπαϊκό επίπεδο (ευρωπαϊκή ευρεσιτεχνία), χρειάζεται να απευθυνθείτε στο Ευρωπαϊκό Γραφείο Ευρεσιτεχνίας (ΕΡΟ). Στη συγκεκριμένη περίπτωση, η αίτηση χρειάζεται να εγκριθεί από όλα τα έθνη που περιλαμβάνει το δίπλωμα/πιστοποιητικό.

 

Σε Διεθνές Επίπεδο

Για την έκδοση διπλώματος/πιστοποιητικού σε διεθνές επίπεδο (διεθνή ευρεσιτεχνία) θα χρειαστεί να απευθυνθείτε στον Παγκόσμιο Οργανισμό Διανοητικής Ιδιοκτησίας (Π.Ο.Δ.Ι.).

 

Είναι σημαντικό να γνωρίζετε τη γεωγραφική νομική κάλυψη που χρειάζεστε για την ιδέα σας, ούτως ώστε να απευθυνθείτε στον ανάλογο φορέα για την έκδοση και χορήγηση.

 

Πηγές

Νόμος 1733/1987

Britannica – Patent

European Patent Office (EPO)

World Intellectual Property Organization (WIPO)

Επίσημος Ιστότοπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας

 

Ηλ.Ταχ.: [email protected]

Ελευθερία Κρασσά

Φοιτήτρια στο Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, Ο.Π.Α.

 

Αναστασία Μοσκόβη

Λογίστρια

 

Λίνα Ριζκάλα

Οικονομολόγος