Σύνταξη άρθρου: Ευτυχία Γιαννακοπούλου
Επιμέλεια άρθρου: Κωνσταντίνος Ουρανός

 

Το Υπουργείο των Εξωτερικών, οδός Ζαλοκώστα

Κάθε χρόνο είναι μεγάλος ο αριθμός των Ελληνοπαίδων, τα οποία ζουν στο εξωτερικό και εισάγονται στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση μέσω των Πανελλαδικών εξετάσεων. Σύμφωνα με το Υπουργείο Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων η υπ’ αρ.πρωτ.Φ.151/20049/2007/Β6 (ΦΕΚ 272/Β’) Υπουργική Απόφαση, που αφορά στην πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση Ελλήνων του εξωτερικού, τροποποιήθηκε λόγω της ψήφισης του Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114 Α’). Σύμφωνα με αυτόν καταργήθηκε το 4ο από τα 5 επιστημονικά πεδία και οι σχολές που υπάγονταν σε αυτόν όπως οι Ανώτατες Εκκλησιαστικές Σχολές, οι Στρατιωτικές Σχολές και οι Σχολές Αστυνομικής Ακαδημίας έχουν συγχωνευτεί σε 4 επιστημονικά πεδία.

Οι Πανελλαδικές Εξετάσεις των Απόδημων και των Ομογενών έχουν ως εξής:

1o Επιστημονικό Πεδίο: Ανθρωπιστικές, Νομικές και Κοινωνικές Επιστήμες

2o Επιστημονικό Πεδίο: Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες

3o Επιστημονικό Πεδίο: Επιστήμες Υγείας και Ζωής

4o Επιστημονικό Πεδίο: Επιστήμες  Οικονομίας και Πληροφορικής.

Να τονίσουμε πως οι παραπάνω αλλαγές της εν λόγω τροποποιητικής απόφασης αφορούν μόνο στους υποψήφιους της ειδικής κατηγορίας των Ελλήνων του εξωτερικού και συγκεκριμένα:
α) σε τέκνα Ελλήνων του εξωτερικού τα οποία είναι απόφοιτοι Ελληνικών λυκείων,
β) σε τέκνα Ελλήνων υπαλλήλων αποσπασμένων σε Ελληνικές Δημόσιες Υπηρεσίες στο Εξωτερικό,
γ) σε Έλληνες απόφοιτους ξένων λυκείων και ειδικότερα σε αυτούς που επιθυμούν την εισαγωγή τους σε Στρατιωτικές Σχολές και Σχολές Αστυνομικής Ακαδημίας.

 

Τρόπος Εισαγωγής

Οι απόφοιτοι Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίοι επιθυμούν την εισαγωγή τους στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση αφού δηλώσουν τη σχολή της προτίμησής τους, απαιτείται να λάβουν μέρος σε γραπτές εξετάσεις στα μαθήματα μίας από τις εξής τρείς ομάδες προσανατολισμού:

i) Ομάδα Προσανατολισμού ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ii) Ομάδα Προσανατολισμού ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
iii) Ομάδα Προσανατολισμού ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ.

Οι υποψήφιοι λοιπόν, καταθέτουν δήλωση προτίμησης, το γνωστό σε όλους μας Μηχανογραφικό Δελτίο για δύο (2) επιστημονικά πεδία όπως δηλαδή ισχύει και στο σύστημα των Πανελλαδικών εντός της χώρας μας. Όσοι υποψήφιοι επιθυμούν να δηλώσουν σχολές από ένα επιστημονικό πεδίο εξετάζονται σε 4 μαθήματα, ενώ όσοι επιθυμούν να δηλώσουν από δύο επιστημονικά πεδία εξετάζονται και σε ένα πέμπτο μάθημα, το οποίο μπορεί να είναι Γενικής Παιδείας ή Ομάδας Προσανατολισμού. Για την εισαγωγή στα τμήματα κάθε Επιστημονικού Πεδίου, θα υπολογίζονται τα τέσσερα (4) μαθήματα και οι συντελεστές βαρύτητας τα οποία προβλέπονται στην Ομάδα Προσανατολισμού όπου ανήκει ο υποψήφιος για το συγκεκριμένο Επιστημονικό Πεδίο.

Συγκεκριμένα:

i) Ομάδα Προσανατολισμού ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Τα κοινά μαθήματα, στα οποία εξετάζονται υποχρεωτικά οι μαθητές της Ομάδας Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών, σε όποιο Επιστημονικό Πεδίο και αν κατευθύνονται, είναι τα εξής τρία (3):

  • Αρχαία Ελληνικά (Ομάδας Προσανατολισμού)
  • Ιστορία (Ομάδας Προσανατολισμού)
  • Νεοελληνική Γλώσσα (Γενικής Παιδείας).

Οι υποψήφιοι εκτός από τα ανωτέρω τρία κοινά μαθήματα θα πρέπει να εξεταστούν:

α) στα Λατινικά (Ομάδας Προσανατολισμού), για να έχουν πρόσβαση στο 1ο Επιστημονικό Πεδίο
β) στη Βιολογία (Γενικής Παιδείας), για να έχουν πρόσβαση στο 3ο Επιστημονικό Πεδίο
γ) στα Μαθηματικά (Γενικής Παιδείας), για να έχουν πρόσβαση στο 4ο Επιστημονικό Πεδίο.

ii) Ομάδα Προσανατολισμού ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Τα κοινά μαθήματα, στα οποία εξετάζονται υποχρεωτικά οι μαθητές της Ομάδας Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών, σε όποιο Επιστημονικό Πεδίο και αν κατευθύνονται, είναι τα εξής τρία (3):

  • Φυσική (Ομάδας Προσανατολισμού)
  • Χημεία (Ομάδας Προσανατολισμού)
  • Νεοελληνική Γλώσσα (Γενικής Παιδείας).

Οι υποψήφιοι εκτός από τα ανωτέρω τρία κοινά μαθήματα θα πρέπει να εξεταστούν:

α) στα Μαθηματικά (Ομάδας Προσανατολισμού), για να έχουν πρόσβαση στο 2ο Επιστημονικό Πεδίο
β) στη Βιολογία (Ομάδας Προσανατολισμού), για να έχουν πρόσβαση στο 3ο Επιστημονικό Πεδίο
γ) στην Ιστορία (Γενικής Παιδείας), για να έχουν πρόσβαση στο 4ο Επιστημονικό Πεδίο.

iii) Ομάδα Προσανατολισμού ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Τα κοινά μαθήματα, στα οποία εξετάζονται υποχρεωτικά οι μαθητές της Ομάδας Προσανατολισμού Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής, σε όποιο Επιστημονικό Πεδίο και αν κατευθύνονται, είναι τα εξής τρία (3):

  • Μαθηματικά (Ομάδας Προσανατολισμού)
  • Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον (ΑΕΠΠ) , (Ομάδας Προσανατολισμού)
  • Νεοελληνική Γλώσσα (Γενικής Παιδείας).

Οι υποψήφιοι εκτός από τα ανωτέρω τρία κοινά μαθήματα θα πρέπει να εξεταστούν:

α) στη Βιολογία (Γενικής Παιδείας), για να έχουν πρόσβαση στο 3ο Επιστημονικό Πεδίο,
β) στην Ιστορία (Γενικής Παιδείας), για να έχουν πρόσβαση στο 4ο Επιστημονικό Πεδίο,
γ) στις Αρχές Οικονομικής Θεωρίας (ΑΟΘ), (Ομάδας Προσανατολισμού), για να έχουν πρόσβαση στο 4ο Επιστημονικό Πεδίο.

 

Πότε διενεργούνται οι εξετάσεις και πού

-Να επισημάνουμε πως οι εξετάσεις για την εισαγωγή των Ομογενών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση διενεργούνται κάθε Σεπτέμβριο στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, στην ύλη την οποία εξετάζονται οι μαθητές της Γ΄Λυκείου της ημεδαπής.

Οι υποψήφιοι οι οποίοι  ενδιαφέρονται για τις Εκκλησιαστικές Σχολές πρέπει να γνωρίζουν πως βασική προϋπόθεση είναι να είναι Χριστιανοί Ορθόδοξοι στο θρήσκευμα. Επίσης σε προγράμματα Ιερατικών σπουδών γίνονται δεκτοί μόνο άρρενες υποψήφιοι.

-Οι υποψήφιοι οι οποίοι ενδιαφέρονται για τις Στρατιωτικές σχολές και τις σχολές Αστυνομικής Ακαδημίας, υποβάλλονται και σε προκαταρκτικές εξετάσεις που γίνονται με μέριμνα του Υπουργείου Εθνικής Αμύνης και του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Οι προκαταρκτικές αυτές εξετάσεις είναι υγειονομικές, αθλητικές και ψυχοτεχνικές δοκιμασίες που διενεργούνται σύμφωνα με όσα καθορίζονται από τις προκηρύξεις των ανωτέρω Υπουργείων. Στις εξετάσεις αυτές ο υποψήφιος πρέπει να κριθεί ικανός κατά το έτος υποβολής της υποψηφιότητάς του, για να είναι υποψήφιος για επιλογή στις σχολές αυτές.

 

Πότε υποβάλλονται οι αιτήσεις συμμετοχής και πώς

Οι υποψήφιοι υποβάλλουν τον μήνα Ιούλιο ηλεκτρονικά αίτηση συμμετοχής και συμπληρώνουν μηχανογραφικό δελτίο, σε ημερομηνία που ανακοινώνεται από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Οι ημερομηνίες υποβολής της αίτησης γνωστοποιούνται με ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (Ενότητα «ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ», υποενότητα «Έλληνες του Εξωτερικού»). Οι υποψήφιοι οφείλουν κατά την υποβολή της αίτησης και του μηχανογραφικού δελτίου να διαθέτουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Αυτά αναρτώνται στην σελίδα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, τα οποία μετά την εισαγωγή τους πρέπει να καταθέσουν στη γραμματεία του τμήματος ή της σχολής επιτυχίας. Μετά την παρέλευση της προθεσμίας υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης δε γίνονται δεκτές εκπρόθεσμες αιτήσεις συμμετοχής και μηχανογραφικά δελτία, καθώς κλειδώνει το σύστημα. Σε περίπτωση που οι υποψήφιοι δε διαθέτουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά λόγω καθυστέρησης έκδοσής τους από τις ξένες αρχές του εξωτερικού και όχι λόγω δικής τους υπαιτιότητας, δηλώνουν με Υπεύθυνη Δήλωση ότι θα τα προσκομίσουν σε εύλογο χρονικό διάστημα που ορίζεται από την αρμόδια Επιτροπή συγκέντρωσης και ελέγχου αιτήσεων συμμετοχής και μηχανογραφικού δελτίου Ελλήνων εξωτερικού του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και ότι στη συνέχεια, σε περίπτωση επιτυχίας θα προσκομίσουν στη γραμματεία της Σχολής ή του Τμήματος επιτυχίας όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, που πιστοποιούν το δικαίωμα υπαγωγής τους στην ειδική κατηγορία.

Οι επιτυχόντες

-Μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, όσοι εισαχθούν, οφείλουν να προσέλθουν στη γραμματεία της σχολής ή του τμήματος επιτυχίας, ώστε να πραγματοποιηθεί ο έλεγχος των δικαιολογητικών τους και να εγγραφούν μέσα στην προθεσμία που ορίζεται από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Αυτή ανακοινώνεται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου (ενότητα «ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ», υποενότητα «Έλληνες του Εξωτερικού») και από τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης. Αν δε εγγραφούν μέσα στην προθεσμία που θα οριστεί, χάνουν οριστικά το δικαίωμα εγγραφής.

Οι Πανελλαδικές Εξετάσεις είναι από τους λίγους θεσμούς στη χώρα, που στο αδιάβλητό τους έχουν εμπιστοσύνη οι Πανέλληνες. Λειτουργεί ενωτικά σε κοινωνικό/ταξικό, εθνικό και γεωγραφικό επίπεδο. Ως εκ τούτου είναι καλό να αντιμετωπίζεται με πολύ ΜΕΓΑΛΗ περίσκεψη και η ιδέα ακόμη για κατάργησή τους. Όσον αφορά στους Ομογενείς οι Πανελλαδικές συνιστούν γέφυρα στέρεη με τη Μητέρα Πατρίδα σε μια εποχή όπου λειτουργούν πολλαπλές ομοιογενοποιητικές δυνάμεις, ισχυρές, σε παγκόσμιο επίπεδο και πολλοί «ξεχνούν» από πού προέρχονται. Η Ελλάδα έχει ανάγκη όλα τα παιδιά της και δεν περισσεύει κανένα.

 

Πηγές

 

 

 

Ηλ.Ταχυδρομείο: [email protected]

Μαρία Γάλλου

Δημοσιογράφος