Σύνταξη άρθρου: Ευτυχία Γιαννακοπούλου

Επιμέλεια άρθρου: Κωνσταντίνος Ουρανός

Η Παγκόσμια Ημέρα Καταναλωτή είναι στις 15 Μαρτίου και καθιερώθηκε το 1983 από τον Ο.Η.Ε. . Στο ΑΘΗΝΟΔΡΟΜΙΟ, λαμβάνοντας υπόψιν πως τα παιδιά από πολύ μικρά συμμετέχουν όχι στην παραγωγή αλλά στην κατανάλωση και ως εκ τούτου μετέχουν της Οικονομίας, κρίθηκε πως καλό θα ήταν να παραθέσουμε όλους τους φορείς που αφορούν στα δικαιώματα του καταναλωτή. Ας τους δούμε.

Ο Συνήγορος του καταναλωτή είναι μία Ανεξάρτητη Αρχή που συστήθηκε με τον ν.3297/2004 και εποπτεύεται από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας. Η έδρα του βρίσκεται στη λεωφόρο Αλεξάνδρας 144, στην Αθήνα. Στις αρμοδιότητές του υπάγεται η άμεση και ανέξοδη διαμεσολάβηση σε περίπτωση ύπαρξης διαφορών ανάμεσα στους καταναλωτές μεταξύ τους ή με τους προμηθευτές τους.

Η Ε.Κ.ΠΟΙ.ΖΩ (Ένωση Καταναλωτών-Ποιότητα Ζωής) είναι Ν.Π.Ι.Δ. (Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου) μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Ιδρύθηκε το 1988 έχοντας βασικό στόχο την αφύπνιση του καταναλωτή και την προστασία του. Η έδρα του βρίσκεται στην Αθήνα, ενώ παράλληλα λειτουργούν γραφεία του στη Θεσσαλονίκη και στην Πάτρα.

Ο Ε.Φ.Ε.Τ (Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων) είναι Ν.Π.Δ.Δ. (Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου). Συστάθηκε με τον ν.2741 ΦΕΚ 28/09/1999 και τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Η έδρα του βρίσκεται στη Λεωφόρο Κηφισίας 124 και Ιατρίδου 2 στους Αμπελόκηπους. Επίσης στεγάζονται Περιφεριακές Διευθύνσεις του σε μεγάλες πόλεις της Ελλάδας. Κύριος στόχος του είναι η προστασία του καταναλωτή από δόλιες εμπορικές πρακτικές ή από νόθευση τροφίμων. Ο Ε.Φ.Ε.Τ. είναι αρμόδιος για τον έλεγχο της ποιότητας και της υγιεινής των τροφίμων προς κατανάλωση, σε όλα τα στάδια μετά την πρωτογενή παραγωγή. Ελέγχει επίσης και την προσθήκη πρόσθετων υλών σε τρόφιμα, τα οποία προορίζονται προς πώληση ή διακίνηση (εισαγωγή-εξαγωγή). Ο έλεγχος διενεργείται όχι μόνο στα τρόφιμα καθεαυτά αλλά και στον μηχανολογικό εξοπλισμό, στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων τροφίμων καθώς και στην υγεία και υγιεινή του προσωπικού.

Η Γ.Γ.Ε. εδρεύει στην πλατεία Κάνιγγος στην Αθήνα. Έχει ως βασική αρμοδιότητα την εφαρμογή της κυβερνητικής πολιτικής στον τομέα του εμπορίου με σκοπό την ανάπτυξή του, την προώθηση συνθηκhttps://gge.mindev.gov.gr/ών υγιούς ανταγωνισμού ανάμεσα σε εμπορικές επιχειρήσεις καθώς και την ομαλή λειτουργία της αγοράς. Επίσης έχει ως αποστολή την καταχώρηση του Ελληνικού Σήματος στα προϊόντα.

 

Πιστοποίηση ISO

Το ISO ( International Standardization Organization) ή στα ελληνικά Διεθνής Οργανισμός Πιστοποίησης που αναγράφεται σχεδόν σε όλα τα τυποποιημένα προϊόντα είναι ουσιαστικά μια «βεβαίωση», η οποία πιστοποιεί πως τα συγκεκριμένα προϊόντα και οι επιχειρήσεις, που τα παράγουν, τηρούν συγκεκριμένους κανόνες για τη διασφάλιση της ποιότητας δίνοντας στον καταναλωτή τη βεβαιότητα πως τα προϊόντα, που κρατά στα χέρια του, είναι πιστοποιημένα κατά ISO, όπως είθισται να λέγεται στη γλώσσα του εμπορίου. Έτσι, όταν μία επιχείρηση ή ένας οργανισμός έχει πιστοποιηθεί κατά ISO, δείχνει ποιοτικότερη και εμπνέει μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στους καταναλωτές. Οι πιο συχνοί τύποι ISO είναι η 9001 και η 14001.

Καθώς όσοι βλάπτουν τον Καταναλωτή έχουν ως κίνητρο το κέρδος, σημαντικό είναι να αναφέρουμε και Υπηρεσίες και Αρχές οι οποίες διώκουν το οικονομικό έγκλημα και κατ’ επέκταση προστατεύουν, εκτός από την εθνική περιουσία και οικονομία και τον Καταναλωτή. Ας τις δούμε και αυτές.

Το Σ.Δ.Ο.Ε. υπό την εποπτεία του Υπουργείου Οικονομικών έχει ως βασική του αποστολή την προστασία των οικονομικών συμφερόντων του Ελληνικού Δημοσίου και της εθνικής οικονομίας. Πρακτικά στοχεύει στην καταπολέμηση του οικονομικού εγκλήματος ελέγχοντας την κίνηση και διακίνηση απαγορευμένων ειδών, προϊόντων ή ουσιών. Επίσης, όσον αφορά στις επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις εθνικού χαρακτήρα, ελέγχει την άρτια εφαρμογή των διατάξεων και της κυβερνητικής πολιτικής που σχετίζονται με αυτές. Έχει επίσης αναλάβει και την προστασία της δημόσιας περιουσίας προς αποφυγήν παραβάσεων και παράνομων πράξεων, που οδηγούν σε ζημίωσή της.

Ο Εισαγγελέας Οικονομικού Εγκλήματος είναι δικαστικός λειτουργός, ο οποίος έχει την έδρα του στο Υπουργείο Οικονομικών και, μεταξύ πολλών άλλων, συνεργάζεται με το Σ.Δ.Ο.Ε. παρέχοντάς του την απαιτούμενη δικαστική κάλυψη στις ενέργειες, που απαιτούνται για τον έλεγχο του οικονομικού εγκλήματος. Ο Εισαγγελέας Οικονομικού Εγκλήματος ΔΕΝ περιορίζεται από το τραπεζικό απόρρητο, το απόρρητο στις επικοινωνίες ή στις χρηματιστηριακές συναλλαγές. Ο διορισμός του γίνεται με προεδρικό διάταγμα, φέρει τον βαθμό του αντιεισαγγελέα. Χάρη στην παρουσία του στο Υπουργείο Οικονομικών πατάσσεται μεγάλο μέρος της διαφθοράς στην Οικονομία.

Η Δ.Ο.Α. σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν.4249/20014 έχει ως σκοπό την εκπλήρωση της βασικής της αποστολής, η οποία είναι η καταστολή οικονομικών εγκλημάτων, που τελέστηκαν σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων του Δημοσίου και της εθνικής οικονομίας. Επίσης παρακολουθεί και αναλύει γεγονότα οικονομικής φύσεως και κινήσεις ιδιαίτερου ενδιαφέροντος σε εσωτερικό αλλά και διεθνές επίπεδο, επιλαμβανομένης των αρμοδιοτήτων της στις εκάστοτε υποθέσεις. Ερευνά, τέλος, και προλαμβάνει την ανασφάλιστη και αδήλωτη εργασία.

 

Πηγές

Συνήγορος του Καταναλωτή

Ε.Κ.ΠΟΙ.ΖΩ 

Ε.Φ.Ε.Τ 

Γ.Γ.Ε

Σ.Δ.Ο.Ε 

Δ.Ο.Α 

 

Ηλ. Ταχ.: [email protected]

Λίνα Ριζκάλα

Οικονομολόγος

 

Αναστασία Μοσχόβη

Λογίστρια