Σύνταξη: Ελευθερία Κρασσά

Επιμέλεια: Κωνσταντίνος Ουρανό

Το τμήμα

Το τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Δ.Ε.Τ., Department of Management Science and Technology, D.M.S.T.) ιδρύθηκε το 1999, στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Ο.Π.Α., Athens University of Economics and Business, A.U.E.B.), και αποτελεί πλέον μια απο τις κορυφαίες σχολές του 4ου επιστημονικού πεδίου σπουδών «Οικονομία και Πληροφορική». Το 2000-2001 ήταν η ακαδημαϊκή χρονιά που το τμήμα δέχτηκε τους πρώτους του προπτυχιακούς φοιτητές.

Βασικά χαρακτηριστικά του τμήματος είναι τα εξής:

 • Υποδέχεται κάθε χρόνο περίπου 170 νέους φοιτητές από το 4ο επιστημονικό πεδίο.

 • Διαθέτει 5 πλήρως εξοπλισμένα ερευνητικά εργαστήρια, στα οποία εργάζονται περίπου 60 ερευνητές ενώ παράλληλα έχει 15 διεθνή ερευνητικά προγράμματα σε συνεργασία με πανεπιστήμια και άλλα ερευνητικά κέντρα του εξωτερικού.

 • Το μεγαλύτερο ποσοστό του επιστημονικού προσωπικού του τμήματος διαθέτει έντονη αναγνωρισιμότητα, έχοντας λάβει σημαντικούς ρόλους σε παγκοσμίως αναγνωρισμένα πανεπιστήμια.

 • Βάσεις του τμήματος αποτελούν οι τεχνολογικές και οργανωσιακές γνώσεις που παρέχει.

Το Πρόγραμμα Σπουδών

Το πρόγραμμα σπουδών του τμήματος έχει οργανωθεί με τέτοιο τρόπο ούτως ώστε να παρέχει στους φοιτητές τις πρώτες γενικές γνώσεις πάνω σε οικονομικούς, διοικητικούς και πληροφοριακούς κλάδους, αλλά και εξειδικευμένες γνώσεις προσαρμοσμένες στην κατεύθυνση που θα επιλέξει ο κάθε φοιτητής.

Για την επιτυχή απόκτηση του πτυχίου, ένας φοιτητής χρειάζεται να παρακολουθησει με προβιβάσιμο βαθμό 39 μαθήματα αλλά και να ολοκληρώσει την υποχρεωτική πρακτική άσκηση του τμήματος. Πιο συγκεκριμένα, έως και το 5ο εξάμηνο, οι φοιτητές παρακολουθούν τα υποχρεωτικά μαθήματα κορμού ενώ στη συνέχεια καλούνται να επιλέξουν κατεύθυνση εξειδίκευσης, αποκτώντας έτσι βαθιά και πλήρως την απαραίτητη και απαιτούμενη γνώση ενός συγκεκριμένου πια επιστημονικού αντικειμένου.

Οι κατευθυνσεις του τμήματος είναι οι εξής:

 1. Επιχειρησιακή Έρευνα και Επιχειρηματική Αναλυτική

 2. Διοίκηση Λειτουργιών και Εφοδιαστικής Αλυσίδας

 3. Τεχνολογίες Λογισμικού και Ανάλυσης Δεδομένων

 4. Πληροφοριακά Συστήματα και Ηλεκτρονικό Επιχειρείν

 5. Στρατηγική, Επιχειρηματικότητα και Ανθρώπινοι Πόροι

Κάθε κατεύθυνση περιλαμβάνει 6 μαθήματα όπου καλείται ο φοιτητής να ολοκληρώσει επιτυχώς.

Πρόγραμμα Σπουδών, Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας

Η Πρακτική Άσκηση

Το τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας είναι το μοναδικό τμήμα του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, το οποίο περιλαμβάνει στο πρόγραμμα σπουδών του και την πρακτική άσκηση. Συγκεκριμένα, στο τελευταίο εξάμηνο της φοίτησής του, ο φοιτητής καλείται, ανεξαρτήτως κατεύθυνσης, να παρακολουθήσει επιτυχώς το μάθημα «Πρακτική Άσκηση – Πτυχιακή Εργασία». Το μάθημα αυτό χωρίζεται, όπως εύκολα μπορεί να συμπεράνει κανείς από τον τίτλο του, σε 2 κατηγορίες: την Πρακτική Άσκηση και την Πτυχιακή εργασία.

Κατά την Πρακτική Άσκηση, ο φοιτητής αναλαμβάνει θέση εργαζομένου σε εταιρεία της επιλογής του για 3 μήνες. Η εργασία είναι 8 ώρες την ημέρα και 4 ημέρες την εβδομάδα, δίνοντας στον φοιτητή τα περιθώρια να αναλάβει σημαντικά καθήκοντα εντός του οργανισμού για τον οποίο εργάζεται ενώ ανακαλύπτει και βελτιώνει δεξιότητες σε επίπεδο τεχνικών (hard skills) και κοινωνικών (soft skills).

Την 5η ημέρα της εβδομάδας, όπου και οι φοιτητές δεν εργάζονται, πραγματοποιούνται στη σχολή διαλέξεις ειδικά διαμορφωμένες να τους βοηθήσουν στη συγγραφή της πτυχιακής τους εργασίας. Το επιστημονικό θέμα της εργασίας το επιλέγει ο φοιτητής, με τη σύμφωνη γνώμη του καθηγητή του. Ο καθηγητής λαμβάνει πάντα υπόψη του την κατεύθυνση και την επαγγελματική πορεία που ο φοιτητής επιθυμεί. Με πιο απλά λόγια, η επιλογή του θέματος της πτυχιακής εργασίας συνδέεται με την εμπειρία και τις γνώσεις που αποκομίζονται κατά την πρακτική άσκηση.

Από τα μάτια ενός φοιτητή, η προσωπική μου εμπειρία

Έχοντας φοιτήσει αισίως 4 χρόνια στο συγκεκριμένο τμήμα, αναμφισβήτητα αντιλαμβάνομαι όλα αυτά που προσφέρει στους φοιτητές του. Πρόκειται για ένα τμήμα που δίνει πολλές επιλογές και εναλλακτικές σε ακαδημαϊκό και επαγγελματικό επίπεδο, ενώ το πρόγραμμα σπουδών του εξελίσσεται συνεχώς, όντας ενημερωμένο με τις τελευταίες εξελίξεις των επιστημονικών κλάδων που υποστηρίζει και συνδεόμενο με όλες τις εξελίξεις διεθνώς.

Φυσικά, όπως κάθε τι, χρειάζεται ιδιαίτερη επιμονή και προσωπική προσπάθεια. Το μεγαλύτερο ποσοστό των μαθημάτων, που περιλαμβάνεται στο πρόγραμμα σπουδών του, απαιτούν κριτική σκέψη και βαθιά γνώση και κατανόηση της ύλης του μαθήματος. Παράλληλα, για την επιτυχή ολοκλήρωση ενός μεγάλου μέρους αυτών, απαιτείται η παράδοση εργασίας (ή και εργασιών), η οποία με τη σειρά της χρειάζεται χρόνο, ενασχόληση και επαφή με τις διαλέξεις του μαθήματος. Δεν είναι από τα τμήματα όπου ο φοιτητής εμφανίζεται μόνο κατά την εξεταστική περίοδο. Χρειάζεται εργατικότητα.

Επιπλέον, το τμήμα παρέχει πρόσβαση σε ερευνητικά εργαστήρια. Με αυτόν τον τρόπο, οι φοιτητές που επιθυμούν, μπορούν να αναπτύξουν τις ιδέες τους, τις φιλοδοξίες τους και τη γνώση τους, έχοντας πάντα ως αρωγούς της συγκεκριμένης προσπάθειας, τους καθηγητές τους και τους εργαζόμενους ερευνητές των κέντρων αυτών.

Τέλος, υπάρχει συνεχής όσμωση με τους καθηγητές τους τμήματος, μέσα από τις διαλέξεις και τις εργασίες τους.

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πατησίων 76, ΤΚ 104 34, Αθήνα, Μαράσλειο Μέγαρο

Συχνές Ερωτήσεις

Ποιος είναι ο τρόπος εισαγωγής στο τμήμα; 

Στο τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, ο τρόπος εισαγωγής είναι μέσω των Πανελλαδικών Εξετάσεων που πραγματοποιούνται κάθε χρόνο. Πιο συγκεκριμένα, μέσα από την 4η κατεύθυνση – Σχολές Επιστημών Οικονομίας και Πληροφορικής – που παρέχει η δευτεροβάθμια εκπαίδευση, οι φοιτητές καλούνται να γράψουν επιτυχώς και στα τέσσερα μαθήματα. Αξίζει να σημειώσουμε ότι, σύμφωνα με τα αποτελέσματα του 2020, η βάση εισαγωγής στο τμήμα ήταν 18.422.

Σε τι επαγγέλματα μπορεί να καταρτιστεί ένα απόφοιτος φοιτητής του Δ.Ε.Τ.;

Έχοντας ένα σύνολο βασικών γνώσεων, μέσα από το πρόγραμμα σπουδών του τμήματος (μαθήματα κορμού), ο φοιτητής εκπαιδεύεται σε τομείς διοίκησης, επιχειρηματικότητας, προγραμματισμού, ανάλυσης δεδομένων κ.λπ. . Συνεπώς, μπορεί να λαμβάνει κεντρικές θέσεις ευθύνης έχοντας εκπαιδευτεί ώστε να συνεργάζεται αποδοτικά με όλα τα τμήματα μιας σύγχρονης επιχείρησης/οργανισμού. Λαμβάνοντας, μάλιστα, το τμήμα ως κύρια κατεύθυνση πτυχίου, έχει τη δυνατότητα να απασχοληθεί σε μια πληθώρα θέσεων εντός του οργανισμού, μερικές από τις οποίες είναι οι εξής:

 • Σε τμήματα Logistics και Supply Chain Management όλων των κατηγοριών των επιχειρήσεων.

 • Ως στελέχη ειδίκευσης στο ηλεκτρονικό εμπόριο, ψηφιακό μάρκετινγκ, διαδικτυακές εφαρμογές/ υπηρεσίες.

 • Ως διοικητικά στελέχη για κάθε επιχείρηση και οργανισμό.

 

Επίλογος

Πρόκειται για Τμήμα με μεγάλες και ποικίλες δυνατότητες, οι οποίες οδηγούν σε ένα ευρύ φάσμα επαγγελματικών επιλογών.

Φυσικά, είναι πάντα γόνιμο να αναζητούμε το καλύτερο, ενώ δεν είναι λίγες οι φορές που και η πιο μικρή δυσκολία μας προβληματίζει και μας αποδυναμώνει το ηθικό. Σίγουρα, όπως κάθε οργανισμός, δημόσιος ή ιδιωτικός, το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών έχει τα δικά του αδύναμα σημεία. Θα ήταν όμως άδικο να μην τονίσουμε και να μην αναδείξουμε όλα αυτά που προσφέρει στους φοιτητές του. Συγκεκριμένα το τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας αποτελεί ένα αξιοθαύμαστο παράδειγμα συλλογικής προσπάθειας και βαθιάς επιστημονικής γνώσης, όντας μια πηγή αισιοδοξίας στην επιστημονική κοινότητα. Είναι, λοιπόν, στο χέρι μας το πώς θα χειριστούμε αυτήν την ευκαιρία και πόσο θα αφήσουμε εμείς τον εαυτό μας να εξελιχθεί μέσα από αυτό.

Περισσότερες Πληροφορίες

 

Ηλ. Ταχ.: [email protected]

Κωνσταντίνος Ουρανός

Δάσκαλος

 

Ιωάννα Ασυλογιστάκη

Δασκάλα

 

Τάσσος Κυρίκος

Μαθηματικός