Σύνταξη άρθρου: Αγάθη Πατσιούδη

Επιμέλεια άρθρου: Κωνσταντίνος Ουρανός

Στο παρόν άρθρο, θα παρουσιάσουμε το μεγαλύτερο δίκτυο διασύνδεσης μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας, το οποίο είναι, παράλληλα, και το μεγαλύτερο δημόσιο δίκτυο στη χώρα μας, τόσο σε έκταση όσο και σε πλήθος χρηστών, το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο. Ειδικότερα, θα αναφερθούμε στο τι είναι και ποιος ο σκοπός του. Στη συνέχεια, θα παρουσιάσουμε συνοπτικά τις δυνατότητές του και τις υπηρεσίες, που παρέχει στα μέλη του. Τέλος, θα επιχειρήσουμε μια πρώτη αποτίμηση της λειτουργίας του, της λογικής που το διέπει και της χρησιμότητάς του για τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς, ενώ παράλληλα, θα προσδιορίσουμε τη σημασία του για τους γονείς των μαθητών. Να επισημάνουμε, στο σημείο αυτό, τα εξής: Το συγκεκριμένο άρθρο αποτελεί μια πρώτη «γνωριμία» με το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο, εξ ου και το συνοπτικό της παρουσίασης των υπηρεσιών-εφαρμογών του. Η παρουσίαση των σημαντικότερων από αυτές, θα αποτελέσει θέμα επόμενων άρθρων του ΑΘΗΝΟΔΡΟΜΙΟ. Επίσης, έχουμε, κατά τη συνήθη πρακτική μας, δημιουργήσει συνδέσμους σχετικά με το Δίκτυο, καθώς και ξεχωριστά για τις υπηρεσίες που το αφορούν, για τη διευκόλυνσή σας.

Τι είναι το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο

Το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο (στο εξής, για λόγους συντομίας, Π.Σ.Δ.) είναι το εθνικό δίκτυο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (στο εξής, για λόγους συντομίας, ΥΠ.Π.Ε.Θ.), το οποίο διασυνδέει ηλεκτρονικά και με ασφάλεια όλα τα δημοτικά σχολεία, τα γυμνάσια και τα λύκεια, συμπεριλαμβανομένων και των σχολείων του εξωτερικού, τα οποία βρίσκονται υπό την εποπτεία του ΥΠ.Π.Ε.Θ. . Ακόμα, λειτουργεί ως κόμβος διασύνδεσης για τις υπηρεσίες και τους κεντρικούς και περιφεριακούς φορείς που εποπτεύει το Υπουργείο και τους φορείς παροχής διά βίου μάθησης. Τέλος, διασυνδέει τους μαθητές, τα στελέχη της εκπαίδευσης και τους λοιπούς εκπαιδευτικούς και φορείς του ΥΠ.Π.Ε.Θ. .

Το Π.Σ.Δ. είναι ειδικά σχεδιασμένο, ώστε να παρέχει ποιοτικές και ασφαλείς ψηφιακές υπηρεσίες μάθησης, επικοινωνίας, συνεργασίας, διαχείρησης και διακυβέρνησης, υποστήριξης και αρωγής στο σύνολο της σχολικής κοινότητας. Καλύπτει δε τους χρήστες του σε όλα τα σχολεία της επικράτειας, ακόμα και τα πιο απομακρυσμένα. Είναι σημαντικό, στο σημείο αυτό, να αναφέρουμε ότι το Π.Σ.Δ. πιστοποιεί πλήρως και αυστηρά όλα τα μέλη του (μαθητές, εκπαιδευτικούς, σχολεία, διοικητικό προσωπικό και διοικητικές υπηρεσίες)! Αυτή η δυνατότητα επιτρέπει στο ΥΠ.Π.Ε.Θ. και στους φορείς της εκπαίδευσης, που συνεργάζονται με αυτό, (Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής/ΙΕΠ, Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων/ΙΤΥΕ) να παρέχουν ανεμπόδιστα εξειδικευμένες υπηρεσίες ηλεκτρονικής μάθησης και διακυβέρνησης, μέσα από τις 80 διαπιστευμένες εφαρμογές του Π.Σ.Δ. .

Πηγή: Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο

Δυνατότητες και Υπηρεσίες του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου

Η σύνδεση στο Π.Σ.Δ. προσφέρει στα σχολεία ευρυζωνική πρόσβαση στο Διαδίκτυο. Με απλά λόγια, αυτό σημαίνει ότι το Π.Σ.Δ. παρέχει στα μέλη του τη δυνατότητα ψηφιακής ύπαρξης, εργασίας και συνεργασίας σε ένα περιβάλλον προηγμένο και καινοτόμο και από κοινωνική και από τεχνολογική άποψη. Ένα περιβάλλον, όπου η σύνδεση στο Διαδίκτυο είναι γρήγορη και δεν απαιτεί πολύπλοκες ρυθμίσεις, αλλά και αξιόπιστη, με υψηλές αποδόσεις. Διαθέτει δε τις κατάλληλες υποδομές για την ανάπτυξη πλήθους εφαρμογών και υπηρεσιών. Επιπρόσθετα, προκειμένου να διασφαλιστεί η ποιότητα, η ασφάλεια και η καλή λειτουργία των υπηρεσιών του Π.Σ.Δ., χρησιμοποιούνται εσωτερικά πληροφοριακά συστήματα και διαδικασίες παρακολούθησης και επίβλεψης.

Οι ηλεκτρονικές και δικτυακές δυνατότητες και υπηρεσίες του Π.Σ.Δ. είναι πολλές και ποικίλες. Ας δούμε μαζί, αμέσως παρακάτω, τις κυριότερες, ταξινομημένες σε κατηγορίες και υποκατηγορίες:

Διαχείρηση και Υποστήριξη Χρηστών

Φιλοξενία ιστοτόπων

Επικοινωνία

Ηλεκτρονική μάθηση

Περιβάλλοντα συνεργασίας

Πολυμέσα

Ασφάλεια στο Διαδίκτυο

Ενημέρωση και Υποστήριξη

Αποτίμηση 

Παρουσιάζοντας, στο άρθρο αυτό, το Π.Σ.Δ. και το πλήθος των εφαρμογών και των υπηρεσιών, που παρέχει στα ανήλικα και ενήλικα μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας, επιχειρήσαμε να αναδείξουμε τα μεγάλα θετικά της σύμπραξης μεταξύ Εκπαίδευσης και Νέων Τεχνολογιών, για τον εκπαιδευτικό, αλλά και για τον μαθητή και τη μαθήτρια. Ένα δίκτυο τέτοιου μεγέθους και εμβέλειας προσφέρει στα μέλη του τεράστιες δυνατότητες:

  • Σε επίπεδο τάξης, επιτρέπει στον δάσκαλο να εμπλουτίσει τη μαθησιακή διαδικασία, να φέρει το μαθησιακό προϊόν στα μέτρα των μαθητών του και να τους ανοίξει νέα, διαδραστικά και ενδιαφέροντα μονοπάτια προς τη γνώση, ικανοποιώντας ταυτόχρονα πολλά μαθησιακά στυλ και ύφη. Δίνει, επίσης, την ευκαιρία στον μαθητή να επικοινωνήσει διαφορετικά με τον δάσκαλό του και να εκτιμήσει από μια καινούρια σκοπιά τα αντικείμενα και της σχολικής, αλλά και της ευρείας γνώσης και γενικής μάθησης.
  • Σε επίπεδο σχολείου και σχολικής πραγματικότητας, επιτρέπει την επικοινωνία μεταξύ των μαθητών του ιδίου ή διαφορετικών σχολείων, τη διαμοίραση των ιδεών τους, της εργασίας τους και όλων εκείνων των στοιχείων που συνιστούν τη σχολική κοινωνία, ζωή και πράξη. Το ίδιο, φυσικά, ισχύει και στην περίπτωση των εκπαιδευτικών.
  • Σε μακροεπίπεδο, το Π.Σ.Δ. είναι ο κόμβος που διασυνδέει όλα τα σχολεία, τόσο στο εσωτερικό της χώρας όσο και έξω από τα κρατικά σύνορα, από τα μεγάλα αστικά κέντρα έως τα πιο απομακρυσμένα χωριά. Είναι το μέσο να διαβαστούν οι σχολικές εφημερίδες και τα ημερολόγια παρατήρησης των μαθητών από συνομηλίκους τους σε άλλους νομούς, ακόμα και σε άλλες χώρες. Είναι ο τρόπος, οι προβληματισμοί και ο γόνιμος παιδαγωγικός λόγος και διάλογος μεταξύ των δασκάλων να μη γνωρίζει σύνορα και οι απόψεις, η γνώση και η κατάρτηση γύρω από θέματα εκπαιδευτικής θεωρίας και πρακτικής να επικαιροποιούνται άμεσα και συνεχώς. Είναι, τέλος, ο τρόπος όπου οι γονείς, ακόμα και αν δεν ανήκουν στα μέλη του Δικτύου, να γίνουν κοινωνοί αυτού του σημαντικού βήματος, να παρακολουθήσουν τον τρόπο που μαθαίνουν, επικοινωνούν και κοινωνικοποιούνται τα παιδιά τους εντός σχολικής πραγματικότητας, από τον υπολογιστή τους.

Το σημαντικότερο δε όλων, και αυτό ισχύει τόσο για τους δασκάλους και τους μαθητές-μέλη του Π.Σ.Δ., όσο και για τους γονείς συγκοινωνούς, είναι ότι όλα τα παραπάνω πραγματοποιούνται σε ένα περιβάλλον καινοτόμο, ποιοτικό, σύγχρονο και, πάνω απ’ όλα ασφαλές για τους εμπλεκομένους! Και αυτό έχει διαπιστωθεί πολλάκις και ποικιλοτρόπως! Η διεθνής επιστημονική κοινότητα, μάλιστα, έχει αναγνωρίσει πολλές φορές μέχρι σήμερα την προσπάθεια του Π.Σ.Δ. να παρέχει όσο το δυνατόν σύγχρονες, ποιοτικές και ασφαλείς υπηρεσίες για τα μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας, κυρίως δε για τους μικρούς μαθητές. Συγκεκριμένα, το Π.Σ.Δ. έχει βραβευτεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την καλύτερη υλοποίηση εκπαιδευτικού έργου. Έχει, επίσης, αποσπάσει Βραβεία Καλής Πρακτικής (2003 & 2004), καθώς και διεθνείς αναφορές και διακρίσεις (2004, 2007, 2014).

Το συμπέρασμα, λοιπόν, είναι ότι, πλέον, ο μαθητής και ο δάσκαλος έχουν στα χέρια τους τα εργαλεία και τα μέσα εκείνα, που τους κάνουν πολίτες ενός σχολικού κόσμου ευρύτερου, όπου η σχολική γνώση και επικοινωνία δεν γνωρίζουν σύνορα! Ενός κόσμου, όπου, φυσικά, και οι γονείς των παιδιών έχουν θέση, όπως έχουν και τη διαβεβαίωση ότι όλα τα παραπάνω εκτυλίσσονται σε ένα πλαίσιο απόλυτα ασφαλές, σύγχρονο και ποιοτικό!

 

Ηλ. Ταχ.: [email protected]

Κωνσταντίνος Ουρανός

Δάσκαλος

 

Ιωάννα Ασυλογιστάκη

Δασκάλα

 

Τάσσος Κυρίκος

Μαθηματικός