Σύνταξη άρθρου: Ευτυχία Γιαννακοπούλου

Επιμέλεια άρθρου: Κωνσταντίνος Ουρανός

Όλοι γνωρίζουμε ότι η Πολιτεία αλλά και οι εθνικοί, οι διεθνείς και υπερεθνικοί οργανισμοί έχουν προτείνει πλαίσια και ιδέες, οι οποίες να προστατεύουν επαρκώς το παιδί και την παιδική ηλικία. Πολλές από αυτές το Κράτος τις έχει ορίσει ως νόμους και διατάξεις, ώστε να κατοχυρώνονται και να διασφαλίζονται αυτά τα τόσο απαραίτητα, τα ζωτικά θα λέγαμε, δικαιώματα του παιδιού.

Για να καταλάβουμε όμως επί της ουσίας τη σημασία των δράσεων και των νόμων αυτών, πρέπει να γνωρίζουμε και τι είναι τα δικαιώματα του παιδιού. Αναλυτικές πληροφορίες στο άρθρο μας, Μια γρήγορη επισκόπηση στα δικαιώματα του παιδιού.

Ας δούμε όμως και ας γνωρίσουμε τους κρατικούς φορείς και οργανισμούς εκείνους, οι οποίοι έχουν αναλάβει την εφαρμογή των νόμων αυτών αλλά και την άσκηση στην πράξη των διατάξεων, που προστατεύουν το παιδί και του προάγουν τον βίο.

 

Συνήγορος του παιδιού, οδός Χαλκοκονδύλη 17, Αθήνα

Ο Συνήγορος του παιδιού είναι ο βασικός διαμεσολαβητής σε περίπτωση παραβίασης των δικαιωμάτων κάποιου παιδιού ή παιδιών, διενεργώντας τα απαραίτητα για την υπεράσπιση και την προστασία τους. Επίσης στις αρμοδιότητές του υπάγεται η ενημέρωση του κοινού προωθώντας στην πράξη τη γνώση για τις σχετικές νομοθεσίες μέσω δράσεων και άλλων οδών. Ο Συνήγορος του παιδιού λειτουργεί ως εξής: Κατόπιν αναφορών προτείνει τρόπους επίλυσης του εκάστοτε προβλήματος καθώς και κάθε αναγκαίο μέτρο για την προάσπιση των δικαιωμάτων του παιδιού. Σημειώνεται πως ο συνήγορος του παιδιού δεν αναλαμβάνει τον ρόλο του εισαγγελέα. Ο Συνήγορος μπορεί να συνεργαστεί με δημόσιες υπηρεσίες ή άλλους φορείς, όπως η πρόνοια, οι δομές ψυχικής υγείας, οι δομές φιλοξενίας.

 

Η Πρόνοια, οδός Αναστασίου Τσόχα 5, Αθήνα

Το κέντρο κοινωνικής πρόνοιας, αν και ανήκει και υπάγεται στον Συνήγορο του παιδιού, το αναφέρουμε χωριστά καθώς η σημασία του είναι εξαιρετικά μεγάλη και φέρει το κύριο βάρος των πρακτικών για την προστασία των παιδιών και την πρόνοια για το παρόν και το μέλλον τους. Στον ευρύτερο χώρο των φορέων για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων του παιδιού και της προστασίας του ανήκουν και οι φορείς εκείνοι που περιθάλπουν και υπερασπίζονται την κακοποιημένη μητέρα και τα παιδιά της. Συνήθως οι φορείς αυτοί που αναλαμβάνουν το έργο αυτό, είναι ιδιωτικές πρωτοβουλίες, πάντοτε όμως υπό την επίβλεψη και με την αρωγή του κράτους.

 

Ο Εισαγγελέας Ανηλίκων, οδός Ευελπίδων 16, Αθήνα,για την πρωτεύουσα. Στις άλλες πόλεις, στις διευθύνσεις των κατά τόπους δικαστηρίων

Γενικώς ο Εισαγγελέας είναι ο ανώτερος κρατικός λειτουργός με ευρεία ανεξαρτησία και αρμοδιότητες για την προστασία του δημοσίου συμφέροντος, την τήρηση της τάξης και την προάσπιση της αξιοπρέπειας και της ασφάλειας του πολίτη. Όσον αφορά στον Εισαγγελέα Ανηλίκων έργο του είναι η διαχείριση των ιδιαιτεροτήτων της παραβατικότητας των ανηλίκων μιας και το νομοθετικό πλαίσιο που την αφορά είναι διακριτό από αυτό, στο οποίο εμπίπτουν οι ενήλικες. Οι ανήλικοι, που παρανομούν, έχουν δικαιώματα και η εμπλοκή τους με τις Αρχές και το σωφρονιστικό σύστημα πρέπει να γίνεται, στον μέγιστο επιτρεπτό βαθμό, με λεπτότητα και να τα διαφυλάσσει. Μην ξεχνάμε επίσης πως ελπίδα της κοινωνίας είναι η επανένταξη των παιδιών. Από αυτό και μόνο γίνεται εύκολα αντιληπτό το ειδικό βάρος του λειτουργήματος του Εισαγγελέα Ανηλίκων.

 

Επίλογος του Εκδότη

Λυδία λίθος της προοδευτικότητας και της δημοκρατικότητας μιας κοινωνίας είναι η θέση του παιδιού, η ασφάλεια, που αυτό απολαμβάνει. Οι ευκαιρίες στην εκπαίδευση, το δικαίωμα στην υγεία, η άρση των στιγματισμών εις βάρος του, η διάκριση της παιδικότητας από την ενήλικη ζωή είναι δείκτες του πόσο στα σοβαρά παίρνει μια κοινωνία τα παιδιά της. Κατά συνέπεια υπάρχει μεγάλη ανάγκη για δίχτυα ασφαλείας, όπως είναι οι δημόσιοι οργανισμοί του παρόντος άρθρου. Μη λησμονούμε πως η διεθνής κοινότητα, στην οποία η Ελλάδα μετέχει παντοιοτρόπως, έχει ξεκάθαρα θέσει το Παιδί και τις ανάγκες του σε άμεση προτεραιότητα, ως οφείλει. Πολιτικές αποφάσεις, η επιστήμη, η Κοινωνία των Πολιτών εργάζονται άοκνα προς αυτήν την κατεύθυνση. Βέβαια υπάρχει ακόμη δρόμος να διανυθεί.

 

 

Ηλ.ταχ.: [email protected]

Ευτυχία Γιαννακοπούλου

Διοικητικός – Νομικός – Κοινωνικός Επιστήμονας