Σύνταξη άρθρου: Κωνσταντίνος Ουρανός

Επιμέλεια άρθρου: Περίανδρος Καράλης

 

Τα τελευταία δέκα χρόνια και συγκεκριμένα από το 2009, οπότε και θεσπίστηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στην Ευρωπαϊκή Ένωση απονέμεται το Βραβείο Λογοτεχνίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σκοπός του Βραβείου είναι η δημιουργία ευκαιριών στη μεγάλη αγορά του βιβλίου της Ένωσης για όλες τις γλώσσες της Ευρώπης. Επιπλέον επιδιώκεται η παρακίνηση για μετάφραση των ευρωπαϊκών βιβλίων σε όλες αυτές τις γλώσσες, η ανάδειξη της πολιτισμικής ποικιλότητας της Ευρώπης, ο ορισμός του Ευρωπαίου συγγραφέα, η γνωριμία με την ευρωπαϊκή βιβλιοπαραγωγή. Έως και το 2017 είχαν βραβευτεί 108 ευρωπαίοι συγγραφείς συνολικά, εκπροσωπώντας 37 χώρες. Πολλές πληροφορίες για αυτούς μπορεί να βρει ο αναγνώστης μας στον σύνδεσμο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τους Συγγραφείς του Ευρωπαϊκού Λογοτεχνικού Βραβείου.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι ο πρωτεύων φορέας της οργάνωσης του ΠΟΛΥΤΙΜΟΥ αυτού βραβείου, με το οποίο έχουν τιμηθεί και Έλληνες συγγραφείς. Όλες οι πληροφορίες για το Ευρωπαϊκό Λογοτεχνικό Βραβείο, στην ιστοσελίδα του: European Union Prize for Literature.

Φέτος, το 2018, στη διοργάνωση περιλαμβάνονται και εορτασμοί, οι οποίοι είναι ιδιαίτεροι καθώς κλείνουν 10 χρόνια για τον θεσμό αυτόν, που στη λοιπή Ένωση θεωρείται εξαιρετικά σημαντικός. Μεγάλης σημασίας είναι η συνάθροιση όλων των συγγραφέων, που έχουν βραβευτεί έως σήμερα και οι οποίοι θα παρουσιάσουν δράσεις για το βιβλίο, τη γλώσσα, τη γραφή, τη φιλαναγνωσία.

Ο φορέας, που συντονίζει τη διοργάνωση στην Ελλάδα, είναι η Εταιρεία Ελλήνων Συγγραφέων, ενώ πανευρωπαϊκά τον ρόλο αυτόν τον έχει αναλάβει η Ευρωπαϊκή και Διεθνής Ομοσπονδία Βιβλιοπωλών (E.I.B.F.), η Ομοσπονδία Ευρωπαίων Εκδοτών (F.E.P.) και το Συμβούλιο Ευρωπαίων Συγγραφέων (E.W.C.).

Το Ευρωπαϊκό Βραβείο Λογοτεχνίας είναι μία δράση στα πλαίσια του κοινοτικού προγράμματος «Δημιουργική Ευρώπη» (Creative Europe). Το πρόγραμμα αυτό εκτείνεται στα έτη 2014-2020 και έχει προϋπολογισμό περίπου 1,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Πρόκειται για ένα ευρύ πρόγραμμα πολιτιστικής συνεργασίας και, όσον αφορά στο συγκεκριμένο βραβείο, δίνει μεγάλες δυνατότητες και στήριξη στο έργο της μετάφρασης της ευρωπαϊκής λογοτεχνίας.

 

Ηλ. Ταχ.: [email protected]

 

Κωνσταντίνος Ουρανός

Δάσκαλος