Επιμέλεια άρθρου: Κωνσταντίνος Ουρανός

Λίγοι άνθρωποι συνειδητοποιούν την τεράστια αξία των αρχείων της Ε.Ρ.Τ. (Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση). Για τον πολλαπλό ρόλο των αρχείων της Ε.Ρ.Τ. και την τεράστια αξία τους θα αναφερθούμε σε προσεχές και εκτενές μας άρθρο. Στο παρόν μας άρθρο παρουσιάζουμε τα αρχεία της Ε.Ρ.Τ. ως εργαλείο χρήσιμο για τον εκπαιδευτικό, τον μαθητή, την οικογένεια αλλά και την κοινωνία γενικότερα και αφορά και στο δημοτικό και στο γυμνάσιο και στο λύκειο. Αναλυτικότερα όμως όπως είναι γραμμένα στην αρχική σελίδα των αρχείων της Ε.Ρ.Τ. για το σχολείο.

Tο Αρχείο της ΕΡΤ, όπως κάθε αρχείο, οφείλει να απευθύνεται σε όλες τις ηλικιακές και μορφωτικές ομάδες χρηστών, χωρίς καμία απολύτως διάκριση, λαμβάνοντας πάντα υπόψη ότι οι εξελίξεις στην επιστήμη και την έρευνα μπορεί να προσφέρουν νέες χρήσεις και δεδομένα.

Το Αρχείο της Ε.Ρ.Τ., ακολουθώντας τους διεθνείς κανόνες οπτικοακουστικής αρχειονομίας, παρέχει ασφαλή δεδομένα, η καλή χρήση των οποίων λειτουργεί ως επιπρόσθετο βοήθημα για τον μαθητή και τον δάσκαλο. Το επιστημονικό προσωπικό του Αρχείου της Ε.Ρ.Τ., σε συνεργασία με δασκάλους και καθηγητές της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, αντιστοίχησαν οπτικοακουστικά αρχειακά τεκμήρια με σχολικά βιβλία, δίνοντας την ευκαιρία στους μαθητές να έχουν στη διάθεσή τους επιπλέον χρηστικά μαθησιακά εργαλεία, σχετικά με συγκεκριμένα γνωστικά πεδία.

Στόχος της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας, είναι να διευκολυνθεί η αναζήτηση, αξιολόγηση και χρήση των οπτικοακουστικών μαθησιακών αντικειμένων από μαθητές, εκπαιδευτικούς ή αυτοματοποιημένες λογισμικές διεργασίες.

Ο σύνδεσμος ΑΡΧΕΙΑ της Ε.Ρ.Τ. για το σχολείο εδώ.

 

Πηγή

Ε.Ρ.Τ. Αρχείο Σχολείο

 

Ηλ. ταχ.: [email protected]

Κωνσταντίνος Ουρανός

Δάσκαλος