Σύνταξη άρθρου: Κωνσταντίνος Ουρανός

Επιμέλεια άρθρου: Περίανδρος Καράλης

Η Αθήνα είναι μια πόλη πλούσια και σε παραγωγή βιβλίου και σε δράσεις γύρω από το βιβλίο. Πεδίο προνομιακό αυτής της δραστηριότητας είναι οι Δημόσιες, Δημοτικές και Ανοιχτές ιδιωτικές Βιβλιοθήκες της πόλης. Οι βιβλιοθήκες αυτές είναι πολύ ενδιαφέρουσες και πολύ λειτουργικές καθώς συνεπικουρούνται από την τεχνολογία, τη σοβαρή κρατική, κοινοτική και ιδιωτική χρηματοδότηση, την υψηλή πια εξειδίκευση των ανθρώπων, οι οποίοι τις λειτουργούν. Ακόμη, είναι ενταγμένες σε τοπικά ή παγκόσμια δίκτυα και αλληλεπιδρούν με φορείς από όλη την Ελλάδα καθώς και από όλον τον κόσμο. Οι σύγχρονες βιβλιοθήκες έχουν «ανοίξει» το βιβλίο πολύ πέρα από το κείμενο που περιέχει! Μπαίνοντας λοιπόν σε μια Βιβλιοθήκη, μπαίνουμε κυριολεκτικά στην παγκόσμια σφαίρα με έναν τρόπο που πουθενά αλλού δεν μπορεί να γίνει.

Μια παρατήρηση μόνο: Δυστυχώς δε λειτουργεί πια, από το 2013, η Βιβλιοθήκη του Ε.Κ.Ε.Β.Ι. . Επίσης να πούμε και τούτο: Κατά τη διάρκεια της έρευνάς μας για το παρόν άρθρο, διαπιστώσαμε πως πολλές βιβλιοθήκες, οι οποίες κάποτε λειτουργούσαν ή αναφέρονται ως υπαρκτές στα διάφορα έντυπα ή στο διαδίκτυο, απλώς δεν υφίστανται ή δε λειτουργούν και το κτήριό τους είναι κλειστό. Καλό είναι λοιπόν κάποιος, πριν να τις επισκεφτεί, να προσπαθήσει να επικοινωνήσει μαζί τους. Θα γλυτώσει από πολύ κόπο, ιδίως αν συνοδεύει και μικρά παιδιά.

Ας δούμε τις βιβλιοθήκες της Αθήνας.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Γεννάδειος Βιβλιοθήκη, οδός Σουηδίας 61, Κολωνάκι. Υπάγεται στην Αμερικανική Σχολή Κλασσικών Σπουδών της Αθήνας

 

Σημείωση: Το Ε.Κ.Π.Α. διαθέτει 47 επιμέρους βιβλιοθήκες αντίστοιχες των σχολών, οι οποίες υπάγονται σε αυτό.

 

 

 

 

 

 

 

 

Σημείωση: η Κεντρική Βιβλιοθήκη του Ε.Μ.Π. βρίσκεται στην Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου.

 

 

 

 

 

Πέραν των άνω βιβλιοθηκών, η Αθήνα διαθέτει τις δημοτικές βιβλιοθήκες όλων των Δήμων, που την απαρτίζουν. Υπάρχουν επίσης οι βιβλιοθήκες των μουσείων και των Ιδρυμάτων της πόλης, καθώς διαθέτουν σχεδόν όλα από μία. Πολύ χρήσιμες είναι και οι πολλές εξειδικευμένες βιβλιοθήκες και αρχεία, που συντηρούν πολλοί φορείς, όπως ας πούμε η Τράπεζα της Ελλάδος. Τέλος, πλούσιες και διαθέσιμες για τους ερευνητές και το απλό κοινό είναι και οι ξενόγλωσσες βιβλιοθήκες των ξένων Ινστιτούτων και Ιδρυμάτων. Να επισκέπτεστε τις βιβλιοθήκες. Είναι σημαντικό, σας αναβαθμίζουν τη σκέψη και την αίσθηση της καθημερινότητας.

 

Ηλ.Ταχ.: [email protected]

Κωνσταντίνος Ουρανός

Δάσκαλος