Σύνταξη άρθρου: Ανδριάνα Δημητριάδου

Επιμέλεια άρθρου: Κωνσταντίνος Ουρανός

Καθώς η σχολική χρονιά για τους μαθητές της A’ τάξης ήδη τελειώνει, καλό είναι οι γονείς να είναι ενημερωμένοι για τους στόχους που πρέπει να έχει πετύχει ο εκπαιδευτικός στην τάξη μαζί με το παιδάκι τους. Ας δούμε αναλυτικά:

Στόχοι στον γνωστικό τομέα:

Στη Γλώσσα:

 • Κατάκτηση του μηχανισμού ανάγνωσης. Πιο συγκεκριμένα να μπορεί να διαβάζει, και χαμηλόφωνα και δυνατά, κείμενα και να κατανοεί το περιεχόμενό τους.
 • Κατάκτηση του μηχανισμού της γραφής. Πιο συγκεκριμένα να μπορεί να παράγει δικό του γραπτό λόγο είτε ελεύθερα, είτε απαντώντας σε ερωτήσεις κατανόησης. Να εκφράζει γραπτώς τις ιδέες και τις σκέψεις του, να μπορεί να γράφει μικρές εκθεσούλες καθοδηγούμενο από ερωτήσεις.
 • Να ξέρει να χρησιμοποιεί τα βασικά σημεία στίξης στο γραπτό του.
 • Να γνωρίζει τις βασικές καταλήξεις των ουσιαστικών και των ρημάτων.
 • Να μπορεί να κάνει μετατροπές στους χρόνους του ρήματος.

Στα Μαθηματικά:

 • Να γνωρίζει τους αριθμούς ως το 100.
 • Να κάνει απλές πράξεις πρόσθεσης και αφαίρεσης μονοψήφιων και διψήφιων αριθμών οριζόντια και κάθετα χωρίς κρατούμενο.
 • Να λύνει εύκολα προβλήματα πρόσθεσης και αφαίρεσης και να επιλέγει με βάση τα ζητούμενα τι πράξη πρέπει να κάνει.
 • Να γνωρίζει τις απλές προπαίδειες του 1, 2, 5 και 10 με τη μορφή επαναλαμβανόμενης πρόσθεσης.
 • Να γνωρίζει την αξία των χρημάτων, να αναγνωρίζει τα κέρματα και τα χαρτονομίσματα.

Στη Μελέτη Περιβάλλοντος:

 • Να αναγνωρίζει και να συνδέει ό,τι μαθαίνει είτε στην τάξη είτε από τις δράσεις εκτός τάξης με τη ζωή στη φύση αλλά και γενικότερα.

Στον τομέα της συμπεριφοράς και κοινωνικοποίησης:

 • Να έχει μάθει τους σχολικούς κανόνες.
 • Να εργάζεται στο πλαίσιο ομάδων.
 • Να έχει δημιουργήσει τις πρώτες φιλίες.
 • Να είναι υπεύθυνο για τα πράγματά του.
 • Να είναι σε θέση να μελετά στο σπίτι με αυτονομία.

Όλα τα παραπάνω δεν είναι στόχοι σε θεωρητικό επίπεδο αλλά το ελάχιστο, το μίνιμουμ, που οφείλει να πετύχει ο εκπαιδευτικός στην τάξη, ο γονιός στο σπίτι, αλλά και ο μικρός μαθητής από μόνος του. Αν κάποιοι από τους στόχους αυτούς δεν επιτευχθούν, θα πρέπει να εξεταστεί ενδελεχώς ποιος από τους τρεις δεν έκανε σωστά τη δουλειά του και να καλυφθεί άμεσα και αποτελεσματικά το κενό. Θα πρέπει να σημειωθεί πως τα πάντα εξαρτώνται από την κατάρτιση του εκπαιδευτικού, τη θέληση του γονιού (πρωταρχικής σημασίας!) και από την ανατροφή και τον χαρακτήρα που έχει ο μαθητής.

 

Ηλ. Ταχ.: [email protected]

Κωνσταντίνος Ουρανός

Δάσκαλος

 

Ιωάννα Ασυλογιστάκη

Δασκάλα

 

Τάσσος Κυρίκος

Μαθηματικός