Σύνταξη άρθρου: Μαρία Γάλλου

Επιμέλεια άρθρου: Κωνσταντίνος Ουρανός

Τα τελευταία ευτυχώς χρόνια όλο και περισσότεροι άνθρωποι ειδικά στις μεγάλες πόλεις μπαίνουν στη διαδικασία της υιοθεσίας ενός αδέσποτου σκυλιού ή γατιού. Η τάση αυτή λύνει και ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα που δεν είναι άλλο από αυτό της παρουσίας δεκάδων αδέσποτων στους δρόμους της πόλης. Ποια είναι όμως η διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί για να γίνει αυτό;

Πού απευθύνεται κανείς για την υιοθεσία αδέσποτου ζώου

Αρχικά να επισημάνουμε ότι αρμόδιοι για την εφαρμογή της διαδικασίας της υιοθεσίας είναι οι Δήμοι, οι οποίοι για τον σκοπό αυτό οφείλουν να ενημερώνουν τους δημότες. Σε αυτήν τη διαδικασία συμβάλλουν και τα ζωοφιλικά σωματεία.

Η διαδικασία της υιοθεσίας των αδεσπότων

Το πρώτο βήμα που πρέπει να γίνει για να υιοθετηθεί ένα ζώο από καταφύγιο ή ζωοφιλικό σωματείο είναι να υπογραφεί υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 από τον νέο ιδιοκτήτη, στην οποία δηλώνεται η παραλαβή του ζώου, η υποχρέωσή του να τηρεί τις υποχρεώσεις που καθορίζονται στο άρθρο 2 παρ.1α και η γνώση του για τις κυρώσεις του άρθρου 12. Επίσης πριν την παραλαβή του από το καταφύγιο, ο νέος ιδιοκτήτης πρέπει να μεριμνήσει για τη σήμανση και την καταγραφή του (με ειδικό τσιπ), όπως προβλέπεται για τα δεσποζόμενα ζώα.

Σε περίπτωση που το ζώο είναι αδέσποτο, ο ιδιοκτήτης πρέπει να ενημερώσει τον Δήμο στα μητρώα του οποίου είναι καταχωρημένο και εντός 20 ημερών να το σημάνει με τσιπάκι.

Σε άλλη περίπτωση, υιοθεσίας από τρίτα πρόσωπα ή σωματείο χωρών της Ε.Ε. ή τρίτων χωρών, πρέπει να εκδοθεί πιστοποιητικό υγείας από τις κτηνιατρικές υπηρεσίες της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης. Για τη διαδικασία αυτή ο υπεύθυνος πρέπει να υποβάλλει τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  1.  Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία δηλώνει την παραλαβή του ζώου και ότι δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για πειραματικούς ή άλλους επιστημονικούς σκοπούς σύμφωνα με το άρθρο 17 παρ. 5 του Π.Δ. 160/91 για την προστασία των σπονδυλωτών που χρησιμοποιούνται για πειραματικούς ή άλλους σκοπούς. Ακόμη δηλώνει πως συμμορφώνεται με την οδηγία 86/609 ΕΟΚ του Συμβουλίου της 24ης Νοεμβρίου 1986 για την προσέγγιση των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών σχετικά με την προστασία των ζώων που χρησιμοποιούνται για πειραματικούς και άλλους επιστημονικούς σκοπούς.
  2. Το βιβλιάριο υγείας του ζώου (το παίρνουμε από τον κτηνίατρό μας).*
  3. Το πιστοποιητικό ηλεκτρονικής σήμανσης (το παίρνουμε από τον κτηνίατρό μας).
  4. Αντίγραφο της υπεύθυνης δήλωσης παραλαβής από τον Δήμο σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 2α.
  5. Στον τόπο κατοικίας του, ο νέος ιδιοκτήτης ζώου, το οποίο έχει έρθει από άλλη περιοχή, οφείλει να αποκτήσει βεβαίωση του αναγνωρισμένου Ζωοφιλικού Σωματείου της περιοχής προορισμού του ζώου. Η βεβαίωση αυτή θα πρέπει να έχει τα πλήρη στοιχεία του φυσικού προσώπου που θα υιοθετήσει το ζώο και ότι ο νέος αυτός ιδιοκτήτης πληρεί όλες τις προϋποθέσεις για την υιοθεσία.

Η ηλεκτρονική σήμανση και καταγραφή, η έκδοση διαβατηρίου και βιβλιαρίου υγείας, πραγματοποιούνται από κτηνιάτρους, που έχουν πιστοποιηθεί, ασκούν νόμιμα το κτηνιατρικό επάγγελμα στην Ελλάδα και διαθέτουν άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, εν ισχύ, από το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΓΕΩΤ.Ε.Ε.) και Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.).

Υγεία και υγιεινή του υιοθετημένου ζώου, πώς τη φροντίζουμε

Αυτά ισχύουν όσον αφορά στο νομικό πλαίσιο της νομοθεσίας. Επειδή όμως τα κατοικίδια ζώα ζουν μαζί μας και γίνονται συχνά μέλη της οικογένειας, ο εκάστοτε ιδιοκτήτης δεν πρέπει να ξεχνά και την υλική και συναισθηματική κάλυψη, που θα πρέπει να παρέχει στο ζώο κατά τη διάρκεια της ζωής του. Θα πρέπει δηλαδή να φροντίζει για τις κτηνιατρικές του εξετάσεις, για την εξασφάλιση ενός άνετου, υγιεινού και κατάλληλου καταλύματος, τον καθαρισμό του περιβάλλοντός του και του έξω δημόσιου περιβάλλοντος από περιττώματα, για τη στείρωσή του, αν δεν επιθυμεί νεογέννητα ζώα, και εννοείται να μην αντιτάσσεται (εμπράκτως) στο νομικό πλαίσιο που ισχύει για την κακοποίηση των ζώων και το οποίο είναι ο Νόμος 4039/2012 : Για τα δεσποζόμενα και τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς και την προστασία των ζώων από την εκμετάλλευση ή τη χρησιμοποίηση με κερδοσκοπικό σκοπό.

Πάντα πριν γίνει μια υιοθεσία, που αφορά σε μια οικογένεια, ένα ζευγάρι ή ένα άτομο, θα πρέπει να έχει μελετηθεί καλά το νομικό πλαίσιό της και να έχουν παρθεί τα απαραίτητα μέτρα για τον ερχομό του νέου μέλους στο σπίτι. Φυσικά, όταν αφορά σε μια απόφαση, όπως εν προκειμένω, που θα επηρεάσει πολλούς, όπως μια οικογένεια, αυτή θα πρέπει να ληφθεί συλλογικά μετά από συζήτηση, αφού έχουν συμφωνήσει όλα τα μέλη. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η υιοθεσία ενός δεσποζόμενου ή αδέσποτου ζώου είναι μια πράξη αγάπης που θα προσφέρει πολλή συντροφιά, αλλά και πολλές ευθύνες. Γι’ αυτό θα πρέπει να είναι κανείς σίγουρος πριν πάρει τη σπουδαία απόφαση. Και ας μην ξεχνάμε ότι πάντα υιοθετούμε, ποτέ δεν αγοράζουμε! Υιοθετούμε, φυσικά, και τα μεγαλόσωμα και τα γερασμένα, έχουν και αυτά την ανάγκη μας!

Λίγες πληροφορίες για τα αδέσποτα στη χώρα μας

  • Ορισμός του αδεσπότου ζώου

Αδέσποτο είναι κάθε ζώο συντροφιάς το οποίο, είτε δεν έχει κατοικία, είτε βρίσκεται έξω από τα όρια της κατοικίας του ιδιοκτήτη του ή κατόχου ή συνοδού ή φύλακα και δεν τελεί υπό την άμεση επίβλεψη και τον έλεγχό τους. Οι κυνηγετικοί και ποιμενικοί σκύλοι, καθώς και οι σκύλοι έρευνας και διάσωσης, κατά τη διάρκεια του κυνηγιού, της φύλαξης του ποίμνιου, της έρευνας και της διάσωσης, δε θεωρούνται αδέσποτα ζώα.

  • Σύμφωνα με την πρόεδρο της Πανελλήνιας Φιλοζωικής Ομοσπονδίας (Π.Φ.Ο.), Ειρήνη Μολφέση, ο αριθμός των ελληνικών αδεσπότων (σκύλοι και γάτες), που φεύγουν στο εξωτερικό για υιοθεσία, ανέρχονται σε αρκετές χιλιάδες ετησίως.
  • Τα αδέσποτα στη χώρα μας (σκύλοι και γάτες) προσεγγίζουν σε αριθμό τα 3 εκατομμύρια περίπου, σύμφωνα με την Έλενα Δέδε, από την πλατφόρμα στήριξης φιλοζωικών οργανώσεων «Dogs’ Voice».
  • Δυστυχώς μεγάλος αριθμός αδεσπότων ζώων υιοθετείται παράνομα είτε στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό, μέσω διαδικασιών που διώκονται ποινικά.

 

Πηγές

1.Νόμος 4039/2012 – ΦΕΚ Α-15/2-2-2012

2.Σχέδιο Νόμου «Για τα δεσποζόμενα και τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς και την προστασία των ζώων από την εκμετάλλευση ή τη χρησιμοποίηση με κερδοσκοπικό σκοπό», άρθρο 1 ορισμοί

3.Πανελλήνια Φιλοζωική Ομοσπονδία

 

Ηλ. Ταχ.: [email protected]

Μαρία Γάλλου

Φοιτήτρια του τμήματος Επικοινωνίας και Μ.Μ.Ε. του Ε.Κ.Π.Α.