Σύνταξη άρθρου: Κωνσταντίνος Μιαρίτης

Επιμέλεια άρθρου: Κωνσταντίνος Ουρανός

Τα μουσεία ανέκαθεν έχουν ως κύριο ρόλο τη διαφύλαξη και ανάδειξη των τεκμηρίων της ιστορίας και του πολιτισμού. Ένα από τα νεότερα και πιο σημαντικά ιστορικά στοιχεία είναι οι ελληνικές παραδοσιακές ενδυμασίες. Με αντικείμενα από τη Βυζαντινή και την πρώτη Οθωμανική περίοδο μέχρι τη Νεότερη Ελλάδα, οι παραδοσιακές ενδυμασίες παρουσιάζουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον ως πολιτισμικό στοιχείο της κουλτούρας κάθε περιοχής στην Ελλάδα. Η πολύ καλή διατήρηση στο πέρασμα του χρόνου και η εκτενής καταγραφή σε κείμενα, πίνακες ζωγραφικής, σκίτσα και φωτογραφίες αποτέλεσαν σημαντικούς παράγοντες για τη μελέτη τους. Σήμερα οι ενδυμασίες αυτές εκτίθενται στα μουσεία, κυρίως τα ιστορικά και λαογραφικά, και μπορεί ο καθένας να τις θαυμάσει και να έρθει σε επαφή με την ιστορία που αντιπροσωπεύουν.

Τα μουσεία με παραδοσιακές ενδυμασίες στην Αθήνα και την Αττική

Στη συνέχεια αναφέρονται όλα τα μουσεία όπου μπορεί κάποιος να βρει παραδοσιακές ενδυμασίες στην Αθήνα και τα προάστιά της. Πάμε να τα δούμε:

 

Εθνικό Ιστορικό Μουσείο

Το Εθνικό Ιστορικό Μουσείο περιλαμβάνει μία πλούσια συλλογή με ανδρικές και γυναικείες φορεσιές από περιοχές όλης της Ελλάδας.

 

Λύκειο των Ελληνίδων

Το Λύκειο των Ελληνίδων είναι ένας σύλλογος που κατέχει στην ιδιοκτησία του την πιο πλούσια συλλογή αυθεντικών παραδοσιακών γυναικείων ενδυμάτων από όλη την Ελλάδα.

 

Μουσείο Μπενάκη Ελληνικού Πολιτισμού

Το Μουσείο Μπενάκη εκθέτει ανδρικές και γυναικείες φορεσιές από πολλές περιοχές της Ελλάδας, ενώ έχει μεγάλη συλλογή κοσμημάτων και  επίσημων ενδυμάτων.

 

Μουσείο Νεότερου Ελληνικού Πολιτισμού

Το Μουσείο Νεότερου Ελληνικού Πολιτισμού έχει παραδοσιακά ενδύματα από την πόλη των Αθηνών και τις γύρω περιοχές.

 

Εστία Νέας Σμύρνης

Η ΕΣΤΙΑ της Νέας Σμύρνης φιλοξενεί παραδοσιακά γυναικεία και ανδρικά ενδύματα από τους Έλληνες της Μικράς Ασίας μέχρι την Μικρασιατική Καταστροφή και τον μεγάλο διωγμό.

 

Μουσείο Ποντιακού Ελληνισμού

Το Μουσείο Ποντιακού Ελληνισμού περιέχει παραδοσιακά ενδύματα της κουλτούρας των Ελλήνων του Πόντου, οι οποίοι τα έφεραν μαζί τους μετά τον διωγμό που υπέστησαν από τους Τούρκους. Κειμήλια ανεκτίμητα της ιστορίας και της ταυτότητάς τους.

  

Μουσείο Μικρασιατικού Ελληνισμού Φιλιώ Χαϊδεμένου

Το μουσείο Φιλιώ Χαϊδεμένου περιλαμβάνει παραδοσιακά ενδύματα των Ελλήνων της Μικράς Ασίας.

 

Λαογραφικό Μουσείο Δήμου Αμαρουσίου

Το Λαογραφικό Μουσείο του Δήμου Αμαρουσίου εκθέτει παραδοσιακά ενδύματα από την ιστορία του τόπου και της ευρύτερης περιοχής των τότε Μεσογείων.

 

Το Λαογραφικό Μουσείο Αχαρνών εκθέτει μια μεγάλη συλλογή από ολόκληρες φορεσιές και μέρη τους από το Αχαρνές και την ευρύτερη περιοχή γνωστή ως Μεσόγεια στη Νεότερη Αττική.

Επίλογος 

Το καθένα από τα παραπάνω μουσείο είναι μοναδικό. Το Λύκειο των Ελληνίδων με την πλούσια συλλογή που καλύπτει την Ελλάδα και τον Ελληνισμό της διασποράς, το μουσείο Ποντιακού Ελληνισμού με τις ενδυμασίες του Πόντου και το μουσείο Φιλιώ Χαϊδεμένου για τις φορεσιές των Ελλήνων της Μικράς Ασίας, το μουσείο Νεότερου Ελληνικού Πολιτισμού που επικεντρώνεται στην αθηναϊκή ενδυμασία. Κάθε μουσείο έχει τη δική του ιδιαίτερη και μοναδική συλλογή και όλα μαζί λειτουργούν συνεκτικά καθώς το ένα συμπληρώνει το άλλο. Για αυτό θα ήταν ενδιαφέρον να σχηματιζόταν μια συμμαχία συνεργατικότητας μεταξύ τους, με κοινές δράσεις, εκδηλώσεις και προπάντων τον κύριο στόχο τους, την προώθηση και ανάδειξη της παραδοσιακής φορεσιάς ως μεγάλο ιστορικό και λαογραφικό στοιχείο της νεότερης ελληνικής ιστορίας σε ένα ενιαίο σύνολο.

  

Ηλ.Ταχ.: [email protected]

Μαριάνθη Ζαχαράκη

Σχεδιάστρια Μόδας

 

Κωνσταντίνος Μιαρίτης

Μοντελίστ – Πατρονίστ