Εις Άδου Κάθοδος, 1919-1922, Νικόλαος Φερεκείδης, Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο