Ο διαδικτυακός οδηγός πόλης ΑΘΗΝΟΔΡΟΜΙΟ και οι συντάκτριες της σελίδας ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ, Στέλλα Πύλη και Εμμανουέλα Δεληγιαννάκη σας καλωσορίζουν.
Σκοπός της σελίδας μας είναι να βρούμε και να συγκεντρώσουμε όσες σχολικές εφημερίδες υπάρχουν. Έτσι θα μπορούν οι μαθητές, τα σχολεία και οι γονείς να τις βρίσκουν ταξινομημένες σε έναν πίνακα με ευρετήριο.

Παράλληλα οι συντάκτες και τα σχολεία στα οποία ανήκουν οι διάφορες σχολικές εφημερίδες θα ενημερώνονται για τις δράσεις και τα κείμενα των άλλων σχολικών εφημερίδων του πίνακά μας και θα δημιουργούνται μεταξύ τους επαφές για την ανταλλαγή απόψεων, κειμένων και τεχνογνωσίας.
Απαραίτητη προϋπόθεση: οι σχολικές εφημερίδες να είναι ενεργές και οι στήλες τους να ανανεώνονται.

Στέλλα Πύλη        Εμμανουέλα  Δεληγιαννάκη

Ερευνητές του Τύπου

Ηλ. ταχ.: [email protected]