Σύνταξη άρθρου: Αγάθη Πατσιούδη

Επιμέλεια: Κωνσταντίνος Ουρανός

ΦΩΤΟ: Αγάθη Πατσιούδη
ΦΩΤΟ: Αγάθη Πατσιούδη

 

Στο τρίτο και τελευταίο (;) μέρος του μικρού μας λεξικού για το Διαδίκτυο, μπορείτε να ανακαλύψετε, ανάμεσα στα λήμματα, νέους όρους, που θα κάνουν το διαδικτυακό σας λεξιλόγιο πλουσιότερο:

 • Βάση Δεδομένων (Database): Έχει τη δυνατότητα να αποθηκεύει πληροφορίες, να τις οργανώνει και να τις ταξινομεί σε προγράμματα ή συλλογές προγραμμάτων. Μπορεί, επίσης, να αντλεί τις πληροφορίες γρήγορα και να ανανεώνει τα περιεχόμενά της.
 • Ανέβασμα (Upload): Η αντιγραφή αρχείων από τον υπολογιστή μας στο διαδίκτυο.
 • Κατέβασμα (Download): Η αντιγραφή αρχείων από το διαδίκτυο στον υπολογιστή μας.
 • Σύνδεση (Link): Λέξεις, φράσεις ή εικόνες σε μία ιστοσελίδα, οι οποίες, με ένα κλικ του ποντικιού, μας μεταφέρουν σε ένα άλλο μέρος της ιστοσελίδας ή σε άλλη ιστοσελίδα.
 • Cookies: Ειδικά αρχεία που χρησιμοποιούνται από τους διακομιστές (servers) για να πάρουν και να αποθηκεύσουν πληροφορίες, ώστε να αναγνωρίζουν τους επισκέπτες της κάθε ιστοσελίδας.
 • Πρωτόκολλο Μεταφοράς Υπερκειμένου (Hyper TextTransfer Protocol/http): Το πρωτόκολλο που χρησιμοποιείται από τον Παγκόσμιο Ιστό.
 • Γλώσσα Σήμανσης Υπερκειμένου (Hyper Text MarkupLanguage/HTML): Είναι μια γλώσσα που χρησιμοποιείται στα κείμενα που αναρτώνται σε ιστοσελίδες. Καθορίζει τη μορφή και τα εφέ που θα έχουν οι χαρακτήρες και τα γραφικά.
 • Τείχος Προστασίας (Firewall): Είναι το πρόγραμμα ή ο υπολογιστής που προστατεύει τους πόρους ενός δικτύου (π.χ. τους υπολογιστές) από τους χρήστες άλλων δικτύων.
 • Αντιβιοτικό Λογισμικό (Antivirus Software): Εγκαθιστούμε τέτοιο λογισμικό στον υπολογιστή μας, για να τον προστατέψουμε από ιούς και από άλλο βλαβερό υλικό.
 • Ιός (Virus): Πρόγραμμα που προκαλεί βλάβη σε ένα υπολογιστικό σύστημα.
 • Δούρειος Ίππος (Trojan Horse): Κακόβουλο πρόγραμμα που ξεγελάει τον χρήστη και τον κάνει να πιστεύει ότι εκτελεί κάποια χρήσιμη λειτουργία, ενώ στα κρυφά εγκαθιστά άλλα, κακόβουλα προγράμματα στον υπολογιστή του.
 • «Ηλεκτρονικό Ψάρεμα» (Phising): Η παραπλάνηση ενός χρήστη, ώστε να δώσει προσωπικές του πληροφορίες σε μια ψεύτικη φόρμα στο διαδίκτυο.
 • Ανεπιθύμητη Αλληλογραφία (Spam): Η μαζική αποστολή ηλεκτρονικών ή άλλων μηνυμάτων με σκοπό να προωθηθούν προϊόντα ή ιδέες. Σε αρκετές χώρες η αποστολή τέτοιων μηνυμάτων διώκεται δικαστικά.
 • Χάκερ (Hacker): Ένα άτομο που μπαίνει χωρίς άδεια σε ξένα συστήματα υπολογιστών για να ανακαλύψει τις αδυναμίες τους, χωρίς να προκαλέσει ζημιά.
 • Κράκερ (Cracker): Ένα άτομο που αποκτά πρόσβαση σε ένα σύστημα υπολογιστών παράνομα. Σκοπός του είναι να κλέψει πληροφορίες ή να προκαλέσει οικονομική ή άλλου είδους ζημιά.

Μέχρι τώρα, στο μικρό μας λεξικό για το Διαδίκτυο έγινε προσπάθεια να συμπεριληφθούν αρκετοί βασικοί όροι, που χρησιμοποιούμε κατά την καθημερινή μας επικοινωνία. Είναι λογικό να γνωρίζατε ήδη πολλού από αυτούς. Η γλώσσα μας, ωστόσο, είναι ζωντανός οργανισμός και συνεχώς εξελίσσεται. Καινούριες λέξεις βρίσκουν τη θέση τους στις διαδικτυακές συζητήσεις μικρών και μεγάλων. Υπάρχουν κάποιες που ήδη έρχονται στο νου, όταν διαβάζετε αυτές τις γραμμές, σωστά; Μην διστάσετε να μας τις επισημάνετε, ώστε το μικρό λεξικό του Διαδικτύου να επιστρέψει για να βοηθήσει!

Μέχρι την επόμενη φορά,

Καλή διαδικτυακή περιήγηση!

 

Ηλ. Ταχ.: [email protected]

Αγάθη Πατσιούδη

Δασκάλα – ΜΔΕ Ειδική Αγωγή: Λογοθεραπεία-Συμβουλευτική