Τραγούδι: Στρίνα (Ελληνόφωνης Κάτω Ιταλίας), Σαββίνα Γιαννάτου

 

Καλή Χρονιά!