Σύνταξη άρθρου: Μαρία Καρανάσιου

Επιμέλεια άρθρου: Κωνσταντίνος Ουρανός

Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, οδός Πατησίων

Σύμφωνα με το Διεθνές Συμβούλιο Μουσείων (ICOM), ως Μουσείο ορίζεται ένα μόνιμο ίδρυμα στην υπηρεσία της κοινωνίας και της εξέλιξής της, το οποίο αποκτά, συντηρεί, ερευνά αλλά και εκθέτει τις υλικές μαρτυρίες του ανθρώπου και του περιβάλλοντός του, μέσα από διαδικασίες μελέτης, εκπαίδευσης και ψυχαγωγίας.

Επεξηγώντας τον παραπάνω ορισμό, αλλά και προσθέτοντας από τη δική μας επιστημονική γνώση και εμπειρία, θα ορίζαμε το μουσείο ως τον οργανωμένο εκείνο χώρο, του οποίου οι δομές (υλικές, διοικητικές και επιστημονικές) έχουν ως απόλυτα σαφή στόχο να αναδείξουν τη γνώση του ιστορικού και φυσικού περιβάλλοντος του ανθρώπου, τα έργα τέχνης του και γενικώς το στίγμα του στη Γη, ως πρώτη ύλη της εκπαίδευσης. Όλα τα παραπάνω, συν την αισθητική απόλαυση, στοιχείο απαραίτητο της Εκπαίδευσης.

 Μουσείο Αρχαίας Ελληνικής Τεχνολογίας Κοτσανά, Αθήνα

Τα είδη των μουσείων

Τα Μουσεία, ανάλογα με το είδος των αντικειμένων που συλλέγουν, εκθέτουν και διαχειρίζονται, διακρίνονται σε κατηγορίες, όπως τα Αρχαιολογικά, τα Λαογραφικά, τα Εθνολογικά, τα Ιστορικά, τα Ναυτικά και τα Περιβαλλοντικά Μουσεία. Φυσικά, ο κατάλογος είναι ατελείωτος και οι τομείς του επιστητού στους οποίους τα Μουσεία δραστηριοποιούνται, καλύπτουν όλο το φάσμα των ανθρωπίνων δραστηριοτήτων.

Μουσείο Φυσικής Ιστορίας, Δήμος Αμαρουσίου

Οι σκοποί και οι στόχοι των μουσείων

Πρωταρχικός σκοπός κάθε Μουσείου είναι η έκθεση των αντικειμένων και των συλλογών που κατέχει. Αυτό από μόνο του, είναι απόλυτα επιδραστικό και βοηθά στην τεκμηρίωση των ιστορικών μας γνώσεων. Στον 21ο αιώνα πια, ο ρόλος των Μουσείων δεν είναι μόνο αυτός. Εξίσου νευραλγική για την κοινωνία και την εκπαίδευση είναι και η διαδραστική τους πρακτική και η πρόθεσή τους να αλληλεπιδρούν με το παιδευτικό γίγνεσθαι. Αυτή η αλληλεπίδραση μετατρέπεται σιγά – σιγά στο όχημα εκείνο που επανεισάγει το Μουσείο σε όλες τις πτυχές της ζωής της πόλης και της Πολιτείας.

 Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Λούντβιγκ (Ludwig) στην Κολωνία της Γερμανίας

Για τον λόγο αυτό λοιπόν, τα Μουσεία δεν περιορίζονται στην απλή έκθεση των συλλογών τους στο κοινό, όπως είπαμε, αλλά υλοποιούν ποικίλα και πολυδιάστατα Εκπαιδευτικά Προγράμματα, συχνά δαπανηρά, πάντα καταρτισμένα από διεπιστημονικές ομάδες, που συνδυαστικά συνεργάζονται, συχνά ακόμη και με άλλες ομάδες σε άλλα Μουσεία σε όλον τον Πλανήτη. Φυσικά, στόχος και ανάγκη πάντα παραμένει να προσαρμόζεται το παρεχόμενο εκπαιδευτικό υλικό στις ανάγκες και τις δυνατότητες των επισκεπτών, ώστε να καταστεί η επίσκεψη στον χώρο τους ευχάριστη, παραγωγική με άμεση και ενεργή εμπλοκή τους στην κατάκτηση της γνώσης.

Τα ανωτέρω, ωφελούν παιδιά, εφήβους, ενήλικες, δομές εκπαίδευσης, την κοινωνία ολόκληρη. Πώς; Με ένα εισιτήριο των λίγων ευρώ. Κόψ’τε το…

 

Πηγές

Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού

Διεθνές Συμβούλιο Μουσείων ICOM

 

Ηλ. Ταχ.: [email protected]

Σωσσάνα Πλευριά

Αρχαιολόγος