Σύνταξη άρθρου: Σοφία Δρακάκη
Επιμέλεια: Κωνσταντίνος Ουρανός

Η Ρομποτική είναι μία επιστήμη που έχει αρχίσει  να μπαίνει για τα καλά στη ζωή μας. Όλο και περισσότεροι γονείς και παιδιά την επιλέγουν στα πλαίσια των καθημερινών δραστηριοτήτων τους. Φυσικά είναι θέμα χρόνου να μπει και επισήμως στην Εκπαίδευση, πράγμα για το οποίο η παρούσα στήλη και η συντάκτριά της αλλά και το ΑΘΗΝΟΔΡΟΜΙΟ στην ολότητά του αδημονούμε.

Η Ρομποτική έχει ως αντικείμενο τον σχεδιασμό, την κατασκευή και τον προγραμματισμό των ρομπότ και συναποτελείται από δύο βασικά επιστημονικά πεδία: τη Μηχανική και τον Προγραμματισμό. Σε πολύ μικρές ηλικίες προτείνεται  να ασχολούνται τα παιδιά μόνο με τη Μηχανική, ενώ, όσο μεγαλώνουν, ο Προγραμματισμός αρχίζει να διαδραματίζει όλο και μεγαλύτερο ρόλο, χωρίς όμως να καταργείται η ενασχόληση με τη Μηχανική. Φυσιολογικά, κι ανάλογα με την κλίση του, κάθε παιδί θα βρεθεί να ασχολείται όλο και περισσότερο με το ένα ή με το άλλο πεδίο.  Ωστόσο ο μηχανικός και ο προγραμματιστής θα πρέπει επιστημονικά να μιλάνε την ίδια γλώσσα, για να μπορούν να επικοινωνήσουν και να συνεργαστούν στη δουλειά τους. Η σωστά δομημένη εκπαίδευση στη Ρομποτική το φροντίζει αυτό.

Ενδεικτικά ανά ηλικία προτείνεται ο ακόλουθος τρόπος ενασχόλησης με τη Ρομποτική:
5 – 7 ετών: Μηχανική: Εξερεύνηση και κατανόηση της λειτουργίας απλών και σύνθετων μηχανικών μερών, όπως τροχοί, γρανάζια, μοχλοί αλλά και πλήρων μηχανών. Εισαγωγή στην επιστημονική σκέψη και παρατήρηση.
7 – 12 ετών: Μηχανική και Προγραμματισμός: Ο Προγραμματισμός σε αυτές τις ηλικίες γίνεται με γραφικό τρόπο. Συνήθως χρησιμοποιούνται εικονίδια που ενώνονται και όλα μαζί αποτελούν ένα πρόγραμμα. Αυτός είναι ένας τρόπος εισαγωγής των παιδιών στον προγραμματιστικό τρόπο σκέψης που ξεκινάει απλά για να γίνει στην πορεία όλο και πιο σύνθετος.
12 ετών και άνω: Μηχανική και Προγραμματισμός: Τόσο οι κατασκευές όσο και ο προγραμματισμός γίνονται πολύπλοκα και πολλές φορές απαιτούνται αρκετές ώρες ή μέρες, για να ολοκληρωθεί ένα έργο. Σε αυτές τις ηλικίες έχει αρχίσει να διαφαίνεται και η προτίμηση κάθε παιδιού προς τον ένα ή τον άλλο κλάδο. Κατάκτηση πιο σύνθετων εννοιών ανά επιστημονικό πεδίο π.χ. μαθηματικές έννοιες μέτρησης ταχύτητας, συλλογή και επεξεργασία δεδομένων.
Photo: 3vita.gr

Συμπερασματικά, η ενασχόληση με τη Ρομποτική είναι μία διαρκής διαδικασία που μπορεί να κρατήσει μία ολόκληρη ζωή ως μία διασκεδαστική και δημιουργική δραστηριότητα, αλλά και να εξελιχθεί  σε πλήρη επαγγελματική απασχόληση με πολλές προκλήσεις αλλά και πολλές δυνατότητες εξέλιξης. Η Ρομποτική μπορεί να δώσει στη χώρα μας τη χρυσή ευκαιρία να κάνει ένα μεγάλο άλμα στην Εκπαίδευση.

 

Ηλ. Ταχ.: [email protected]

Σοφία Δρακάκη
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, M.Sc. Computer Engineering