Σύνταξη άρθρου: Σοφία Αλεξανδροπούλου

Επιμέλεια άρθρου: Κωνσταντίνος Ουρανός

Ποια είναι τα αθλήματα των σχολικών πρωταθλημάτων που μοριοδοτούνται

Καθώς οι Πανελλαδικές εξετάσεις έχουν ήδη ξεκινήσει και μαθητές και γονείς αγωνιούν μια και η εισαγωγή στα πανεπιστήμια και τις λοιπές σχολές είναι στόχος μιας πολύμηνης ή και πολυετούς προσπάθειας, παρουσιάζουμε ακολούθως τα αθλήματα, ομαδικά και ατομικά, των σχολικών πρωταθλημάτων που, βάσει και όσων ορίζει η Υπουργική απόφαση του 2005, βοηθούν στην εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Οι διακρίσεις στα αθλήματα αυτά μοριοδοτούν την εισαγωγή σε Α.Ε.Ι./Α.Τ.Ε.Ι. καθώς και στα Τ.Ε.Φ.Α.Α. . Ας τα δούμε.

Ομαδικά αθλήματα μαθητών και μαθητριών Λυκείου

Κάθε σχολική χρονιά διοργανώνονται πρωταθλήματα των Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων στα παρακάτω ομαδικά αθλήματα:

 • Καλαθοσφαίριση (μαθητών και μαθητριών)
 • Πετοσφαίριση (μαθητών και μαθητριών)
 • Χειροσφαίριση (μαθητών και μαθητριών)
 • Ποδόσφαιρο ((μαθητών)

Ατομικά αθλήματα μαθητών και μαθητριών Λυκείου

Τα ατομικά αθλήματα στα οποία διοργανώνονται σχολικά πρωταθλήματα Λυκείων είναι:

 • Δρόμος ανωμάλου εδάφους μαθητών και μαθητριών
 • Κλασικός αθλητισμός μαθητών και μαθητριών
 • Κολύμβηση μαθητών και μαθητριών
 • Ενόργανη γυμναστική μαθητών και μαθητριών
 • Αντισφαίριση (τέννις) μαθητών και μαθητριών
 • Επιτραπέζια αντισφαίριση (πιγκ-πονγκ) μαθητών και μαθητριών
 • Άρση βαρών μαθητών και μαθητριών
 • Πάλη μαθητών (δε συμμετέχουν οι μαθήτριες στο άθλημα αυτό)
 • Κωπηλασία μαθητών και μαθητριών

Σημείωση: κάθε μαθητής και μαθήτρια μπορεί να συμμετέχει στον δρόμο ανωμάλου εδάφους καθώς και σε ένα από τα υπόλοιπα ατομικά αθλήματα.

 

Ποια είναι τα κέρδη και τα προνόμια των αθλητών που διακρίνονται στα πανελλήνια σχολικά πρωταθλήματα

Στο αρθρ. 38 του ΦΕΚ 24Α/2013 καθορίζεται το ποσοστό εισακτέων καθώς και η προσαύξηση των μορίων των πρωταθλητών σχολικών αγώνων/υποψηφίων για την εισαγωγή τους στο πανεπιστήμιο, ως εξής:

 • Εισάγονται σε σχολές ή τμήματα των Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. οι διακριθέντες αθλητές με πρώτη (1η) πανελλήνια νίκη στους σχολικούς αγώνες, εφόσον συγκεντρώνουν αριθμό μορίων τουλάχιστον ίσο με το 90% του αριθμού των μορίων του τελευταίου εισαχθέντος στη συγκεκριμένη σχολή κατά το ίδιο ακαδημαϊκό έτος, κατά τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 2525/1997 (A΄188), όπως ισχύει, ύστερα από προσαύξηση του συνόλου των μορίων τους κατά 20% για τα Τ.Ε.Φ.Α.Α. και κατά 10% για οποιαδήποτε άλλη σχολή ή τμήμα των Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. . Όσοι κατέκτησαν τη 2η θέση λαμβάνουν προσαύξηση 20% για τα Τ.Ε.Φ.Α.Α. και 8% για τις υπόλοιπες σχολές Α.Ε.Ι./Α.Τ.Ε.Ι. και όσοι τερμάτισαν στην 3η θέση έχουν προσαύξηση 7% για Α.Ε.Ι./Α.Τ.Ε.Ι. και 20% για τα Τ.Ε.Φ.Α.Α.
 • Οι διακριθέντες αθλητές στους σχολικούς αγώνες εισάγονται σε επιπλέον ποσοστό 20% στα Τ.Ε.Φ.Α.Α. και 3% στις άλλες σχολές ή τμήματα των Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. από τον εκάστοτε προβλεπόμενο αριθμό εισακτέων.
 • Σε περίπτωση που μαθητής/αθλητής κατακτήσει πρώτη (1η) νίκη, τόσο σε Πανελλήνιους Μαθητικούς/Σχολικούς αγώνες όσο και σε Πανελλήνιους Αγώνες, τότε στα προβλεπόμενα κατά τα ανωτέρω ποσοστά προσαύξησης για την εισαγωγή στα Τ.Ε.Φ.Α.Α. ή σε άλλη σχολή ή τμήμα Α.Ε.Ι. προστίθεται μία ποσοστιαία μονάδα. Ας δούμε ένα παράδειγμα:

Ένας μαθητής έρχεται τρίτος (3ος) στο πρωτάθλημα πάλης και επιθυμεί να εισαχθεί στο τμήμα Φυσικοθεραπείας του Τ.Ε.Ι. Αθήνας που, ας πούμε πως κάποια τυχαία χρονιά, είχε βάση 15.860 μόρια. Για να «πιάσει» τον στόχο, θα πρέπει ο εν λόγω μαθητής, μετά την προσαύξηση των μορίων του κατά 7%, να συγκεντρώσει 14.274 μόρια, δηλαδή το 90% του τελευταίου εισαχθέντα, ώστε να διεκδικήσει μία από τις θέσεις που δίνονται στους αθλητές. Έτσι, αν καταφέρει να συγκεντρώσει 13.340 μόρια, κερδίζει την προσαύξηση του 7% και πλέον τα μόριά του ανέρχονται στα 14.274, πράγμα που του δίνει το δικαίωμα να διεκδικήσει τις επιπρόσθετες θέσεις. Εν ολίγοις, ο εν λόγω υποψήφιος έχει κέρδος 2.520 μόρια. Βέβαια πρέπει να είναι απόλυτα σαφές σε όλους τους υποψηφίους, που διεκδικούν μόρια μέσω αθλημάτων, πως αυτό δε σημαίνει ότι θα εισαχθεί οπωσδήποτε. Έχει να συναγωνιστεί για το (πάρα πολύ μικρό!) 3% των θέσεων με τους πάρα πολλούς άλλους αθλητές που διεκδικούν επίσης μία από αυτές τις λίγες θέσεις…

 

Πότε ένας μαθητής έχει δικαίωμα συμμετοχής στους αγώνες: σημαντικές οι απουσίες κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους!

Στους αγώνες μετέχουν μαθητές και μαθήτριες που φοιτούν σε Δημόσιο ή Ιδιωτικό Ενιαίο Λύκειο, Τεχνικό Επαγγελματικό Εκπαιδευτήριο (Τ.Ε.Ε.) ή σε κάθε εκπαιδευτικό ίδρυμα αρμοδιότητας του Υπ.Ε.Π.Θ. και του οποίου ο τίτλος απόλυσης (απολυτήριο) είναι ισότιμος με τον τίτλο του Ενιαίου Λυκείου.

Οι απουσίες

Οι μαθητές και οι μαθήτριες πρέπει να φοιτούν κανονικά και κατά την ημέρα της συμμετοχής τους δεν θα πρέπει να έχουν υπερβεί:

α) Οι μαθητές Ενιαίου Λυκείου τις εκατόν δέκα τέσσερις (114) απουσίες (αδικαιολόγητες και δικαιολογημένες).

β) Οι μαθητές Τ.Ε.Ε. (ημερήσιου ή εσπερινού) τις εκατόν εξήντα τέσσερις (164) απουσίες (αδικαιολόγητες και δικαιολογημένες).

γ) Οι μαθητές Εσπερινού Ενιαίου Λυκείου τις εκατόν τριάντα (130) απουσίες (αδικαιολόγητες και δικαιολογημένες).

δ) Οι μαθητές άλλων τύπων Λυκείων, όπως εκκλησιαστικών, μουσικών κ.λπ. τις εκατόν δέκα τέσσερις (114) απουσίες (αδικαιολόγητες και δικαιολογημένες), στα μαθήματα Γενικής Παιδείας.

ε) Οι μαθητές που φοιτούν σε Ειδικά Τμήματα Αθλητικής Διευκόλυνσης (Ε.Τ.Α.Δ.) Λυκείου, τις εκατόν δέκα τέσσερις (114) απουσίες (αδικαιολόγητες και δικαιολογημένες).

Ποιοι μετέχουν στους αγώνες

Σημείωση: έτος τέλεσης των αγώνων λογίζεται το έτος κατά το οποίο λήγει το σχολικό έτος. Έτσι, το σχολικό έτος 2022-2023 λογίζεται ως 2023.

 • Στους αγώνες αυτούς μετέχουν μαθητές και μαθήτριες Λυκείου που έχουν γεννηθεί κατά το δέκατο όγδοο έτος πριν από το έτος τέλεσης των αγώνων ή τα τρία επόμενα. Για παράδειγμα στις εξετάσεις του έτους 2023 μετέχουν μαθητές που γεννήθηκαν το (2023−18 =) 2005 και 2006, 2007, 2008. Το εδάφιο αυτό δεν ισχύει για το άθλημα της Πάλης.
 • Στους αγώνες Πάλης (Ελεύθερης Ερασιτεχνικής και Ελληνορωμαϊκής), όπου οι αγώνες διεξάγονται σε δύο (2) κατηγορίες ηλικίας, μετέχουν:

α) Στην μεγάλη κατηγορία μόνο μαθητές Λυκείου, που έχουν γεννηθεί κατά το δέκατο όγδοο έτος πριν από το έτος τέλεσης των αγώνων ή το αμέσως επόμενο. Για παράδειγμα το έτος 2023 μετέχουν μαθητές που γεννήθηκαν το 2023-18 = 2005 και 2006.

β) Στην μικρή κατηγορία μόνο μαθητές Λυκείου που έχουν γεννηθεί κατά το δέκατο έκτο έτος πριν από το έτος τέλεσης των αγώνων ή το αμέσως επόμενο. Έτσι, το έτος 2023 μετέχουν μαθητές που γεννήθηκαν το 2023-16 = 2007 και 2008.

Πολύ σημαντικό!

Πώς υπολογίζονται τα μόρια για όλους τους υποψηφίους των πανελλαδικών εξετάσεων που θέλουν να πετύχουν στα ΤΕΦΑΑ; Σε ποια αθλήματα εξετάζονται οι μαθητές; Που κυμαίνονται οι βάσεις στις πανελλήνιες για τα τμήματα αυτά; Ας τα δούμε.

Οι υποψήφιοι των πανελληνίων εξετάσεων που θέλουν να εξασφαλίσουν μία θέση σε κάποιο Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Τ.Ε.Φ.Α.Α.) θα πρέπει, εκτός από τα μαθήματα, να υποβληθούν σε υγειονομική εξέταση και σε πρακτικές δοκιμασίες (αθλήματα).

 • Η υγειονομική εξέταση περιλαμβάνειπαθολογικές, οφθαλμολογικές και καρδιολογικές εξετάσεις. Οι ιατρικές εξετάσεις μπορούν να γίνονται σε δημόσιο νοσοκομείο αλλά μπορεί να είναι και από ιδιώτη ιατρό.
 • Η πρακτική δοκιμασίαπροβλέπει εξέταση σε 3 από τα 4 αγωνίσματαπου αναφέρονται παρακάτω. Ο μέσος όρος των 3 αγωνισμάτων πολλαπλασιάζεται επί 200 για να δώσει τα επιπλέον μόρια. (Άριστα: 4.000 μόρια)

 

Ο χρόνος και ο τόπος των εξετάσεων

Ο χρόνος και ο τόπος των εξετάσεων ανακοινώνεται συνήθως πριν από τη λήξη των απολυτηρίων εξετάσεων της Γ’ Λυκείου. Οι εξετάσεις στις πρακτικές δοκιμασίες (αθλήματα) πραγματοποιούνται μετά την ολοκλήρωση των εξετάσεων των μαθημάτων, σε ημερομηνίες, που ανακοινώνονται από το Υπουργείο Παιδείας..

Τα αθλήματα που εξετάζονται

Τα αθλήματα διαφέρουν για άνδρες και γυναίκες και τα μόριά τους υπολογίζονται βάσει των επιδόσεων των υποψηφίων σε μέτρα και εκατοστά για τη σφαιροβολία και το μήκος και σε δευτερόλεπτα για τον αγώνα δρόμου και κολύμβησης.

Συγκεκριμένα τα αγόρια εξετάζονται στα:

 • Δρόμος 400 μέτρων

Φυσικές ικανότητες που απαιτούνται: μέγιστη ταχύτητα, αντοχή στην ταχύτητα, ανοχή στην κόπωση, αναερόβια ικανότητα, ταχύτητα αντίδρασης. Σημαντικές είναι και η καλή δρομική τεχνική και η ικανότητα διατήρησής της. Απαραίτητη είναι η ύπαρξη «καλής βάσης» στην μυϊκή δύναμη/ταχυδύναμη

Σημείωση: Απαιτείται αρκετή εξοικείωση με αυτές τις εντάσεις, οι οποίες χρειάζονται αρκετό χρόνο εξάσκησης, ώστε να είναι διαχειρίσιμες και αποδοτικές. Λόγω της φύσης της προπόνησης είναι δύσκολο να γίνονται πάνω από δύο (2) τέτοιου είδους προπονήσεις την εβδομάδα. Αποτελεί την πιο δύσκολη δοκιμασία που εξετάζεται καθώς, όποιος το έχει δοκιμάσει, βιώνει πολύ έντονη κόπωση κατά τον τερματισμό.

 

•  Άλμα σε μήκος

Φυσικές ικανότητες που απαιτούνται: ταχύτητα, δύναμη, αλτικότητα

Σημείωση: Για επιτυχή ενασχόληση με το άλμα εις μήκος απαιτείται κυρίως εξάσκηση στα τεχνικά του στοιχεία. Για να αυξηθεί όμως σημαντικά η επίδοση ενός αθλητή και να αποφύγει τραυματισμούς, πρέπει να δουλέψει σημαντικά επίσης τη μέγιστη δύναμή του καθώς και την ταχυδύναμή του. Σύμμαχός του σε αυτό είναι η επανάληψη και η αρχή της σταδιακής αύξησης της επιβάρυνσης. Καλό είναι να μην επιχειρείται ποτέ άλμα με μεγάλη ένταση χωρίς εξοικείωση και καλή προθέρμανση. Τέλος, μείζονος σημασίας είναι ο υπολογισμός των μέτρων φόρας, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η μέγιστη δυνατή και το πάτημα πριν το όριο του βατήρα. Η ακρίβεια στην εξέταση για τα Τ.Ε.Φ.Α.Α. είναι αρκετά σημαντική. Ένα πάτημα αρκετά μακριά/μπροστά από τον βατήρα ή πάνω σε αυτόν μπορεί να στερήσει μόρια από τον διαγωνιζόμενο.

 

 • Σφαιροβολία (6 κιλά)

Φυσικές ικανότητες που απαιτούνται. Δύναμη (όλο το σώμα), ταχυδύναμη. Σημαντική είναι και η σωστή τεχνική. Σημεία όπως η λαβή της σφαίρας, η θέση των χεριών, η αρχική και τελική θέση ρίψης, απαιτούν πολύ εξάσκηση.

Σημείωση: Είναι ένα αγώνισμα το οποίο επηρεάζεται σημαντικά από το επίπεδο δύναμης και ταχυδύναμης του αθλητή. Συνεπώς απαιτείται αρκετός χρόνος εξειδικευμένης προπόνησης δύναμης/ταχυδύναμης, αν ο στόχος είναι η μεγάλη βαθμολογία. Παράλληλα σημαντικό είναι να τηρείται το «μέτρο» και να μην εκτελούνται πολλές ρίψεις σε κάθε προπόνηση. Το σωστό όριο, ώστε να αποφευχθεί η καταπόνηση του μαθητή, είναι οι 6-8 ρίψεις μέγιστης έντασης ανά προπόνηση. Παράλληλα, να εφαρμόζεται η σταδιακή αύξηση της επιβάρυνσης με την χρήση ελαφρύτερων σφαιρών στην αρχή, για να υπάρχει σταδιακή εξοικείωση.

 

 • Κολύμβηση 50 μέτρα ελεύθερο

Φυσικές ικανότητες που απαιτούνται: Μυική αντοχή. Απαραίτητη είναι και η γνώση της σωστής κολυμβητικής τεχνικής (αναπνοή, ποδιές, χεριές)

Σημείωση: Απαιτεί μεγάλη αφοσοίωση και επιμονή ως δοκιμασία από την αρχή και πρέπει να αποφευχθεί το χάσιμο χρόνου, ώσπου να ξεκινήσουν οι προπονήσεις. Συνήθως γίνεται το λάθος να  καθυστερήσει ή και παραληφθεί πλήρως από η προετοιμασία λόγω των απαιτήσεων σε εγκαταστάσεις και χρόνο. Ιδανικό είναι ο μαθητής με την πρώτη ευκαιρία να γραφτεί σε κάποιο δημοτικό κολυμβητήριο και να ακολουθήσει τμήματα εξάσκησης. Επίσης μπορείς να πραγματοποιήσει ατομικά μαθήματα με τον προπονητή της επιλογής του. Το καλοκαίρι ειδικά, οι δυνατότητες αυξάνονται λόγω του ανοίγματος των καλοκαιρινών κολυμβητηρίων. Εμπόδιο συνήθως είναι οι περιορισμοί σε χρόνο και χώρο στα δημόσια κολυμβητήρια. Συνήθως επιλέγεται ως δοκιμασία από τους σχετικούς με την κολύμβηση, αλλά ειδικά για τα αγόρια, ίσως να είναι πιο εύκολο να συγκεντρώσουν περισσότερα μόρια σε σχέση με κάποια από τις άλλες δοκιμασίες. Κάποιος για παράδειγμα που έχει έναν τραυματισμό στο γόνατο, καλύτερα να το προτιμήσει από το άλμα εις μήκος. Ή, αν δε νιώθει ιδιαίτερα γρήγορος, να το προτιμήσει από το 400άρι-200άρι. Σε κάθε περίπτωση, όπως αναφέραμε θα πρέπει να υπάρχει καλή εξοικείωση με το νερό.

 

Τα κορίτσια δοκιμάζονται ως εξής:

 • Δρόμος 200 μέτρων

Φυσικές ικανότητες που απαιτούνται: μέγιστη ταχύτητα, αντοχή στην ταχύτητα, ταχύτητα αντίδρασης. Απαραίτητη είναι επίσης η καλή δρομική τεχνική και η μυϊκή δύναμη/ταχυδύναμη για την καλή επίδοση αλλά και την πρόληψη τραυματισμών

Σημείωση: Είναι σαφώς πιο εύκολο αγώνισμα από τα 400 μέτρα, αλλά δεν πρέπει να υποτιμηθεί καθόλου. Οι υψηλές εντάσεις απαιτούν πολύ καλή εξοικείωση με τις ταχύτητες και επίσης πολύ καλή ενδυνάμωση οπίσθιων μηριαίων, γενικά των ποδιών και του κορμού. Προσοχή πρέπει να δοθεί στα αρχικά στάδια προετοιμασίες, δηλαδή να ακολουθηθεί πρόγραμμα με κατάλληλη και σταδιακή επιβάρυνση για την αποφυγή τραυματισμών.

 • Άλμα σε μήκος

Ισχύουν τα ίδια με τα αγόρια.

 • Σφαιροβολία (4 κιλά)

Ισχύουν τα ίδια με τα αγόρια, διαφέρει το βάρος στη σφαίρα  μόνο.

 • Κολύμβηση 50 μέτρα ελεύθερο

Ισχύουν τα ίδια με τα αγόρια.

 

Τμήματα Τ.Ε.Φ.Α.Α.

Η εισαγωγή στα τμήματα των Τ.Ε.Φ.Α.Α. απαιτεί ιδιαίτερη προετοιμασία και προσπάθεια. Υπάρχουν συνολικά πέντε Τμήματα στην Ελλάδα στα οποία μπορούν να σπουδάσουν την επιστήμη της Φυσικής Αγωγής και του Αθλητισμού οι υποψήφιοι που συμμετέχουν στις Πανελλαδικές εξετάσειςΣυγκεκριμένα Τ.Ε.Φ.Α.Α. υπάρχουν σε Αθήνα (Ε.Κ.Π.Α.),  Θεσσαλονίκη (Α.Π.Θ.), Σέρρες (Α.Π.Θ.), Κομοτηνή (Δ.Π.Θ.) και Τρίκαλα ( Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας).

Πώς υπολογίζονται τα μόρια για τα Τ.Ε.Φ.Α.Α.

Τα μόρια στις πρακτικές δοκιμασίες υπολογίζονται βάσΕΙ των επιδόσεων των υποψηφίων, όπως φαίνεται στους παρακάτω πίνακες και στην συνέχεια προστίθενται στα μόρια που έχουν συγκεντρώσει οι υποψήφιοι από τα τέσσερα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα. Ο υπολογισμός γίνεται, όπως έχουμε εξηγήσει στην αρχή του άρθρου μας.

Τα μόρια για τα Τ.Ε.Φ.Α.Α. υπολογίζονται σύμφωνα με τους πίνακες παρακάτω, οι οποίοι έχουν τα στοιχεία των πανελλαδικών του 2021. Ο υπολογισμός του μέσου όρου γίνεται με δύο δεκαδικά ψηφία (ακρίβεια εκατοστού).

Αγωνίσματα Αρρένων

Αγωνίσματα Θηλέων

Πηγή

Άρθρο 38 Φ.Ε.Κ. 24Α/1013

 

Ηλ. Ταχ.:[email protected]

Σοφία Αλεξανδροπούλου
Καθηγήτρια Φυσικής Αγωγής