Σύνταξη άρθρου: Σοφία Δρακάκη
Επιμέλεια: Κωνσταντίνος Ουρανός

Η Ρομποτική είναι η επιστήμη και η τεχνολογία των Ρομπότ, περιλαμβάνοντας τον σχεδιασμό, την κατασκευή και τις εφαρμογές τους.

Ας πούμε τώρα και τι ακριβώς είναι ένα Ρομπότ, διότι μάλλον δεν είναι μόνο αυτό που φανταζόμαστε !!!img_robotΤο Ρομπότ είναι μία κατασκευή που μπορεί να εκτελεί προγραμματισμένες εργασίες, αλλά σε αντίθεση με τις απλές μηχανές ακολουθεί την μέθοδο «αντιλαμβάνομαι, σκέπτομαι, ενεργώ».

Το Ρομπότ καθοδηγείται από ένα ηλεκτρονικό κύκλωμα και από κάποιο πρόγραμμα υπολογιστή και αποτελείται από δομικά μέρη (δοκοί, γρανάζια, ρόδες, …), ηλεκτρονικά (μονάδα εγκεφάλου, …), αισθητήρες (χρώματος, φωτός, κίνησης, απόστασης, …) και κινητήρες. Συνήθως χρησιμοποιείται για την εκτέλεση επικίνδυνων ή δύσκολων (για ανθρώπους) εργασιών, ή για να αυτοματοποιήσει μονότονες επαναληπτικές εργασίες, που ωστόσο πρέπει να γίνονται με μεγάλη  ταχύτητα κι ακρίβεια.

Και ήρθε λοιπόν η ώρα να ορίσουμε την «Εκπαιδευτική Ρομποτική»…
img_robotiki-1Είναι καταρχήν ένα περιβάλλον μάθησης. Σε αυτό οι συμμετέχοντες παρακινούνται  να οργανώσουν τον σχεδιασμό και την κατασκευή δημιουργιών, που έχουν χαρακτηριστικά παρόμοια με τον άνθρωπο ή τα ζώα ή έστω με συγκεκριμένες  τους λειτουργίες. Το Ρομπότ αποτελεί μία ιδανική τέτοια δημιουργία – κατασκευή, με στόχο την ανάπτυξη και εξέλιξη πρακτικών, διδακτικών, γνωσιακών και εφαρμοσμένων δεξιοτήτων από τους χρήστες.

Να αναφέρουμε λίγα οφέλη της Ρομποτικής

– Μαθησιακή «πειθαρχία» και οργάνωση σε πολλά επίπεδα: από το ερευνητικό ενδιαφέρον μέχρι την υλοποίηση.
– Κάλυψη με ιδανικό τρόπο των επιστημών και της τεχνολογίας (STEM)* με τον συνδυασμό της μάθησης με το «παιχνίδι».
– Ανάπτυξη της ικανότητας να παρουσιάζεται σε κοινό μία δημιουργία καθώς και της περιγραφικής (γραπτής και προφορικής) δεξιότητας, καλλιέργεια της δημιουργικότητας των παιδιών.
– Επέκταση σε πολύτιμες δεξιότητες, όπως επικοινωνία, έρευνα, στρατηγική και αναλυτική σκέψη, διαχείριση χρόνου (project management), κατανομή έργου και πόρων.
– Ενδυνάμωση δεξιοτήτων έρευνας και επίλυσης προβλημάτων.
– Ανάπτυξη ενδιαφερόντων σε εφαρμοσμένες τεχνολογίες.
– Γίνεται συνήθεια η ανάλυση ο σχεδιασμός και η επίτευξη στόχων.
Αυτοί λοιπόν είναι οι βασικοί ορισμοί και τα κύρια εκπαιδευτικά οφέλη από την ενασχόληση με τη Ρομποτική.

Φυσικά τα θέματα αυτά είναι ανεξάντλητα και θα αναπτυχθούν πολύ αναλυτικά στα επόμενα άρθρα μας.

*STEM: Science, Technology, Engineering, Mathematics

Ηλ. Ταχ.: [email protected]
Σοφία Δρακάκη
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, M.Sc. Computer Engineering